Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào kết nối các sheet trong bảng excel?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 5
Bạn chưa nói rõ "cộng chi tiết" là bạn muốn cộng dạng nào. Tôi trả lời bạn công việc đơn giản nhất (theo cách hiểu câu hỏi của bạn) là: Tại một ô địa chỉ của sheet 3 (sheet được gọi là sheet tổng hợp), ô này (dạng number) nhận kết quả cộng dữ liệu (dạng number) tại 1 ô địa chỉ của sheet 1 với dữ liệu (dạng number) tại 1 ô địa chỉ của sheet 2, ta làm như sau:
Tại ô địa chỉ của sheet 3, gõ =
quay lại sheet 1, nhấp chuột vào ô địa chỉ cần tổng hợp rồi gõ +
quay lại sheet 2, nhấp chuột vào ô địa chỉ cần tổng hợp rồi gõ Enter
Giá trị hiện tại ô địa chỉ của sheet 3 lúc này là giá trị tổng của 2 giá trị tại 2 ô địa chỉ của sheet 1 và sheet 2. Từ lúc này giá trị tại các ô địa chỉ của sheet 1 và sheet 2 nếu có thay đổi sẽ dẫn tới giá trị của ô địa chỉ của sheet 3 thay đổi theo nhưng luôn bằng tổng của 2 ô đó.
05/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 5
đơn giản thôi công thức tính phép cộng đơn giản của 2 ô trong 2 sheet khác nhau nè

=Sheet1!A1 + Sheet2!A1
sheet1,sheet2 là tên sheet
A1 là địa chỉ ổ
! là bắt buộc để phân biệt tên ô với tên sheet
06/11/2010 Đăng bởi Son0nline
3 trong số 5
ý bạn nói là làm thế nào để liên kết các sheet với nhau, để khi sửa sheet này thì sheet kia cũng tự động sửa theo đúng không. Không được. chỉ liên kết excel và woud là được.
12/10/2011 Đăng bởi Hoang Nguyen
4 trong số 5
Nếu như bạn cần nối nhiều Sheet trong Excel lại với nhau thành một Sheet duy nhất thì bạn có thể thực hiện bằng Macro


Cách thức tạo Macro trong Excel như sau

•Mở Excel
•Bấm tổ hợp phím Alt-F11
•Cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra . Trong cửa sổ này bạn chọn Insert > Module sau đó bạn dán theo nội dung dưới đây


Sub MergeSheets()

Const NHR = 1

Dim MWS As Worksheet
Dim AWS As Worksheet
Dim FAR As Long
Dim LR As Long

Set AWS = ActiveSheet

For Each MWS In ActiveWindow.SelectedSheets
If Not MWS Is AWS Then
FAR = AWS.UsedRange.Cells(AWS.UsedRange.Cells.Count).Row + 1
LR = MWS.UsedRange.Cells(MWS.UsedRange.Cells.Count).Row
MWS.Range(MWS.Rows(NHR + 1), MWS.Rows(LR)).Copy AWS.Rows(FAR)
End If
Next MWS

End Sub



•Quay trở lại Excel
•Đánh dấu chọn những Sheet bạn muốn nối bằng cách giữ phím Ctrl và bấm chuột trái vào tên Sheet bên dưới
•Chọn Sheet bạn muốn gộp toàn bộ các Sheet . Chọn menu Tools > Macro > chạy MergeSheets là hoàn tất
13/01/2012 Đăng bởi Mạnh Tài
5 trong số 5
http://www.tuvantinhoc1088.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6707:ni-nhng-sheet-thanh-mt-sheet-duy-nht&catid=144:excel&Itemid=80
30/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cách tham chiếu từ 2 sheet trong Excel
Khi copy từ sheet nay sang sheet kia thì tự động tắt hết bảng tính, không biết bị lổi gì
Hỏi về thay đổi địa chỉ công thức trong excel
trong excel khi muốn xóa dữ liệu trong bảng tinhd thi lám thé nào\
Làm sao để khôi phục lại những sheet đã xóa trong 1 file excel?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp