Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nước singapore nhỏ hay lớn hơn tỉnh Hà Tĩnh
Thi cử | Du lịch 28/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
Lớn hơn
28/01/2011 Đăng bởi .tooc
2 trong số 7
Singapore chỉ bằng 1/10 tỉnh Hà Tĩnh.
28/01/2011 Đăng bởi dkdphd
3 trong số 7
Bạn so sánh để rút ra kết luận nhé!
Diện tích Singapore :697,25 km²  (xấp xỉ diện tích huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh)), và có thể sẽ tăng thêm 100 km² nữa đến năm 2030.
Tỉnh Hà Tĩnh :6.054,85 km2
28/01/2011 Đăng bởi Minh Triết
4 trong số 7
nho hon
28/01/2011 Đăng bởi Trương Vô Kị
5 trong số 7
lớn hơn
09/06/2011 Đăng bởi Luu Tiep
6 trong số 7
Diện tích của Singapore chỉ bằng diện tích huyện Cần Giờ của Tp HCM
25/10/2011 Đăng bởi Apache007
7 trong số 7
Bạn so sánh để rút ra kết luận nhé!
Diện tích Singapore :697,25 km²  (xấp xỉ diện tích huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh)), và có thể sẽ tăng thêm 100 km² nữa đến năm 2030.
Tỉnh Hà Tĩnh :6.054,85 km2
Nên tỉnh HÀ TỈNH lớn hơn singapore
17/11/2011 Đăng bởi Lê Quang Linh
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao gọi là sơn tỉnh điện
Ai biết đèo ngang thuộc tỉnh nào không?
Tỉnh nào di cư vào nam nhiều nhất?
Ngôi chùa nào lớn nhất lục tỉnh nam kỳ?
Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Miền Nam ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp