Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nhận biết các chất sau: KCl, Na2SO3, NAOH, HCl, H2SO4
Thi cử 08/05/2011 Đăng bởi Sếu Đầu Đỏ ™
Câu trả lời
1 trong số 5
cái này hình như lớp 8, mà 7 năm rồi, quên mất :D
08/05/2011 Đăng bởi Vinh
2 trong số 5
Làm theo sơ đồ rùi viết phương trình nha bạn
****************
Đầu tiên cho quỳ tím vào nếu màu xanh là NaOH màu đỏ là HCl và H2SO4 ( 2 chất này gọi là nhóm 1) màu tím là KCl và Na2SO3 ( 2 chất này gọi là nhóm 2)
Tiếp đó cho BaCl2 vào nhóm 1 nếu kết tủa trắng là H2SO4 còn không hiện tượng là HCl
Cho HCl vào nhóm 2 nếu có khí bay lên là Na2SO3 (khí SO2) còn không hiện tượng là KCl
Cho bạn luôn mấy cái phương trình
BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl
2HCl + Na2SO3 -> 2NaCl + SO2 + H2O
08/05/2011 Đăng bởi Forever A Love Back
3 trong số 5
Cho qtím vào mthử của từng chất
- Mthử nào làm qtím hoá xanh là NaOH
- Mthử nào làm qtím hoá đỏ là HCl, H2SO4 (Nhóm 1)
- Mthử nào làm qtím ko đổi màu là KCl, Na2SO3 (Nhóm 2)

Cho mthử từng chất ở nhóm 1 tác dụng vs BaCl2
- Mthử nào tạo kết tủa trắng là H2SO4
            BaCl2 + H2SO4 ------> BaSO4 + 2HCl
- Còn lại là HCl

Cho mthử của từng chất ở nhóm 2 tác dụng với HCl
- Mthử nào có khí bay lên là Na2SO3
            Na2SO3 + HCl -------> NaCl + H2O + CO2
- Còn lại là KCl
08/05/2011 Đăng bởi Devil
4 trong số 5
@Delvil: CO2 lấy đâu ra vậy
                          Chuyên gia chém gió siêu cấp..............!
08/05/2011 Đăng bởi Forever A Love Back
5 trong số 5
Đầu tiên cho Quỳ tím vào
Quỳ hoá đỏ: HCl và H2SO4                   (1)
Quỳ hoá xanh: KCl;Na2SO3;NaOH        (2)
Cái (1) Cho AgNO3 vào
Xuất hiện kết tủa trắng : HCl Còn cái kia có màu gì thì không nhớ nhưng biết là lọ: H2SO4
Cái (2) Cho HCl vào:
Thấy có sủi bọt khí : Na2SO3
Không thấy gì là: KCl và NaOH              (3)
Cái (3) cho MgCl2 vào:
Kết tủa là: NaOH
Còn lại là: KCl
Thế là Xong!
09/05/2011 Đăng bởi Võ Trung Nghĩa
Bạn cũng có thể quan tâm
Nhận biết các chất ? a.BaCl2 , NaNO3 , HCl?
cac chat sau chat nao dung de dieu che khi hidro trong phong thi nghiem: Cu; Zn, H2SO4, CaCO3, Fe, Al,K,NaOH,HCl
Hóa Học 10 ?
HBrO3 + ? --> NaHBrO3
nhận biết Na2SO4 và HCl bằng H2SO4
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp