Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1a4b chia het cho 2 va 5, chia 9 du 3
Đua xe | Ngoại ngữ 11/02/2011 Đăng bởi giakhanh
Câu trả lời
1 trong số 4
1740
11/02/2011 Đăng bởi Nana
2 trong số 4
Do 1a4b chia hết cho 2 và 5 nên b phải bằng 0
Do 1a4b chia 9 dư 3 nên tổng các chữ số phải chia 9 số dư phải bằng 3. Vậy a = 7 (1+7+4+0 = 12, chia 9 số dư = 3)
11/02/2011 Đăng bởi Minh Triết
3 trong số 4
Bạn phải đưa thêm cho rõ: Tính a và b để 1a4b chia hết cho 2 và 5, chia 9 dư 3 .
Giải : Số đó chia hêt cho 2 và 5 => b = 0; muốn chia hết cho 9 thì a=4; muốn chia 9 dư 3 thì a = 7. ĐS a=7; b=o
28/11/2011 Đăng bởi Hoacuong
4 trong số 4
dung quy nap ban a
13/01/2012 Đăng bởi neversaynever
Bạn cũng có thể quan tâm
chia het
chung minh rang:11^10-1 chia het cho 100
toan lay so tu nhien a: 20 du 15 lay a:30 du 7 . Hoi neu phep chia dau dung thi phepchia sau dung hay sai?
Ban co the chia se sở thích cua ban voi minh k?
anh ay noi chia tay,nhung khi gap minh lai co nhung cu chi au yem nhu hoi yeu.anh loi dung hay van yeu minh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp