Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho mình hỏi về tính giá thành theo phương pháp hệ số?
Công ty mình sản xuất 2 loại sản xuất dựa trên 1 quy trình công nghệ, cụ thể là từ phụ phẩm cá sản xuất ra bột cá và mỡ cá, mình định sử dụng phương pháp hệ số để tính, nhưng mình ko biết xác định giá thành định mức cho từng loại, có bạn nào có phương pháp xác định giá thành định mức cho mỗi loại sản phẩm thì giúp mình với.
Kế toán 31/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Theo phương pháp hệ số thì làm gì có Giá thành định mức? Chỉ có phương pháp Tỉ lệ chi phí thôi chứ

- Phương pháp hệ số
  Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP : Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)

  Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SP Gốc x Hệ số quy đổi từng loại

  Tổng giá thành sản xuất của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh trong kỳ - Giá trị sản phẩm DD cuối kỳ

- Phương pháp tỉ lệ chi phí
Giá thành Thực tế từng loại Sp = Giá thành kế hoạch (Định mức) x Tỷ lệ CP

Tỉ lệ CP = Tổng giá thành thực tế của tất cả Sp : Tổng giá thành kế hoạch (Định mức) của tất cả SP
31/10/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
Bạn cũng có thể quan tâm
Đặc điểm của nhà nước và pháp luật phương đông cổ đại?
có bao nhiêu phương pháp giải phương trình mà bạn biết? liệt kê nó.
Có ai chia sẽ cho mình phương pháp học thuộc bài nhanh nhất không !
phương pháp giải phương trình và hệ phương trình đối xứng loại 1
Cách thức/phương thức/biện pháp cứu người yếu thế dưới nước?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp