Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tìm min, max
Cho x+y+z = 0; x,y,z > 3
Tìm max A = xy + yz + zx
( ko đc dùng cách tìm min x^2 + y^2 + z^2 )
Giao lưu với Giải Đáp | Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học 14/09/2012 Đăng bởi rùi sẽ có tên
Câu trả lời
1 trong số 3
x+y+z = 0; x,y,z > 3
=> mâu thuẫn !!!
14/09/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
2 trong số 3
chuẩn..giả thiết mâu thuẫn oy nè
14/09/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
3 trong số 3
bđt phụ: (x+y+z)^2 >= 3(xy+yz+zx)
<=> 1/2[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2] >=0 => luôn đúng.
áp dụng vào bài => A<= 3 => A max= 3 <=> x=y=z=1
15/09/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm m để pt sau có nghiệm?
cho x^2+ y^2=1.tìm max, min của A= xy+x+y
tìm max, min A= (x-y)(1-xy)/(1+x^2)(1+y^2)
Tìm min
Cho hs y=(x^2 2x)/(x^2 2)^2 tìm y min ,y max tks, nhìu.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp