Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giúp mình bài tập tìm lỗi sai
1. He plays the violin so good that he can perform at a concert
2. We are using this room for out French class temporary
Thanks
Ngoại ngữ 07/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
1. He plays the violin so WELL that he can perform at a concert.
2. We are using this room for our French class TEMPORARILY.
07/09/2012 Đăng bởi Que
Bạn cũng có thể quan tâm
Giúp mình mấy câu tiếng anh tìm lỗi sai với
các bạn ơi! sử lỗi sai tiếng anh hộ mình!!!
Em có sai không?
help- cần giúp về những bài tập thể dục giảm cân
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp