Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Di sản phi vật thể là những cái gì ??
Khoa học tự nhiên | Điện thoại di động 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Khái niệm di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO sử dụng trong Công ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Di sản văn hóa phi vật thể được hiểu là các tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng và các nhóm và trong một số trường hợp là cá nhân công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật thể được cộng đồng, các nhóm không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành trong họ ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người.
08/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 3
“Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan; có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng; không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.”
24/05/2011 Đăng bởi nhatle1610
3 trong số 3
mọi người có biết tên gọi khác cua  di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể la gì không.
21/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào vật được coi lạ tai sân?
cho mình hỏi ai là người sản xuất ra điện thoại?
Ucweb là sản phẩm của nước nào ?
Tên loài vật di chuyển chậm nhất?
Khi nào một tài sản được coi là hình thành?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp