Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cac so chia het cho 3,5,9
Khoa học & Toán học 21/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
45
21/07/2011 Đăng bởi Ha đét
2 trong số 5
vì 9 chia hết cho 3 nên chỉ cần tìm số chia hết cho 5 và 9.
số 45 là tích cua 5 và 9=>> từ đó có các dãy số: 45 x a với a là số tự nhiên
21/07/2011 Đăng bởi N.K.A.T
3 trong số 5
các số chia hết cho 9 thì sẽ chia hết cho 3
dấu hiệu chia hết cho 9: là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 9. vd như số 109 có tổng các chữ số là 1+0+9=10=> không chia hết cho 9
dấu hiệu chia hết cho 5 là các số có số tận cùng là 0 hoặc 5
=> dấu hiệu chia hết cho 3,5,9 là các số có số tận cùng là 0 hoặc 5 và có tổng các chữ số chia hết cho 9
21/07/2011 Đăng bởi supply libra
4 trong số 5
la so co tong cac chu so chia het cho 9 va tan cung cua so do phai la 0 hoac 5

vd : 123660
Giai thich : 1+2+3+6+6+0 = 18; 18/9 = 2; vi vay so nay chia het cho 9; so chia het cho 9 se chia het cho 3;
Dong thoi so nay tan cung la 0 nen chia het cho 5;
21/07/2011 Đăng bởi Chào Thua
5 trong số 5
so chia het cho ca 3, 5,9 thi:  tong cac chu so phai chia het cho 9 va chu so tan cung la 5,0.
20/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Mai da mua sach va vo het 91000nghin dong,biet so tien mua sach bang 3/4so tien mua vo .Tinh so tien mua sach mua vo
biet thuong = 3 so du = 3 tong so du so chia so bi chia la 50
bien so xe 025.49 dep hong cac ban?
Cac ban thay so nay the nao: 098.365.8118
khj nao` lam ho so thi dai hoc cac truong` quan su.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp