Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nêu các chức năng của giám đốc
nêu các chức năng của giám đốc
Xã hội | Thi cử 07/09/2011 Đăng bởi trầný
Câu trả lời
1 trong số 4
- Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công Ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền & nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Thực hiện kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư của Công Ty.
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công Ty như bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề xuất cách chức các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh do Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên bổ nhiệm.
Ngoài ra còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác & tuân thủ một số nghĩa vụ của người quản lý Công Ty theo Luật pháp quy định.
07/09/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 4
thích làm gì thì làm trong công ty à :D
07/09/2011 Đăng bởi Hùng Cá Lóc
3 trong số 4
- Giam đốc là người trực tiếp giám sát và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công Ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền & nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức thực hiện các quyết định của công ty. Thực hiện kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư của Công Ty.
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công Ty như bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề xuất cách chức các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh do Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên bổ nhiệm.
Ngoài ra giám đốc phài thức hiện một số quy định mà pháp định đưa ra giành cho người quản lý công ty.
22/09/2011 Đăng bởi A little Love
4 trong số 4
Hai chức năng chính: giám sát (giám) và đô đốc (đốc).
26/09/2011 Đăng bởi Trùng Trùng Vân
Bạn cũng có thể quan tâm
vị trí là gì?
c.o.o là viết tắt của từ gì vậy?
Làm thế nào để trở thành giám đốc
Vì sao chức năng giám sát tối cao tại các hợp quốc hội là quan trọng?
CEO là gì ??? CFO là gì ???
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp