Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ví dụ thực tiễn là cơ sở của nhận thức?
Thi cử 08/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
quá đúng! nếu bạn đưa ra lí thuyết suông thì sẽ không có nhận thức!
học cái gì cũng phải có lí thuyết và thực tiễn.
08/07/2012 Đăng bởi Hồng Phúc KG
Bạn cũng có thể quan tâm
vì sao nói thực nghiệm khoa học là hình thức thực tiễn đặc biệt? cho ví dụ cụ thể và chứng minh ví dụ đó
Những ưu điểm và nhược điểm của nền kinh tế thị trường . Cho mình Ví dụ thực tiễn
Xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin? Nêu ví dụ minh họa trong thực tiễn?
Giải thích sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính,cho ví dụ
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp