Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chữ P/s dưới mỗi câu trả lời nghĩa là gì?
???
Giao lưu với Giải Đáp | Internet 18/10/2011 Đăng bởi Luôn Mơ Ước
Câu trả lời
1 trong số 7
Là postscript có nghĩa là tái bút, dùng để viết thêm điều gì đó khi kết thúc lời muốn nói.
18/10/2011 Đăng bởi Cô Úc
2 trong số 7
chú  thích  .hay  ghi  chú  đó mà
P/S là từ viết tắt của : PostScript
18/10/2011 Đăng bởi gió một chiều
3 trong số 7
P/S là từ viết tắt của : PostScript

Với 1 đoạn văn bản, 1 bài viết ,.. thì P/S có nghĩa là : Chú thích, ghi chú ,...

Với 1 bức thư thì P/S có nghĩa là : Tái bút.
18/10/2011 Đăng bởi thuhg104
4 trong số 7
phát sinh
bổ sung
18/10/2011 Đăng bởi lorna
5 trong số 7
To kun hok hiu no la kaj j!Nhg cu hieu non na la kem danh rang P/S !
18/10/2011 Đăng bởi Nguyen Thi Tuyet Trinh
6 trong số 7
PS là Postscript có nghĩa là tái bút!
18/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
7 trong số 7
Là tái bút đấy bạn
18/10/2011 Đăng bởi sOcK_NgOcK
Bạn cũng có thể quan tâm
cos^3x + cos^2x + 2sinx - 2 = 0
Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là
hỏi toán chút
1 khu vườn chữ nhật,có c.dài hơn rộg 45m.tính S,biết nếu dài giảm 2,rộg tăg 3,thì c.vi ko đổi
Làm s ao để mở file word khó mở?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp