Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
khái niệm nội hàm và ngoại diên cho ví dụ
mình mong sớm nhận được câu trả lời của cá bạn
Xã hội | Thi cử 06/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
Nội hàm la nội dung, ngoại diện là hình thức!!
06/11/2010 Đăng bởi Anh Hạt Vịt
2 trong số 6
nội hàm là tập hợp những đặc điểm ,những dấu hiệu cơ bản khác biệt của  đối tượng hay lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm đó.nội hàm trả lời câu hỏi sự vật là cái gì?

Ngoại diện là đối tượng hay tập hợp đối tượng có cùng các dấu hiệu được phản ánh trong nội hàm .Ngoại diện trả lời câu hỏi có bao nhiêu sự vật như vậy?

VD:với khái niệm thủ đô thì nội hàm là:trung tâm kinh tế,trung tâm chính trị,trung tâm văn hóa...
                                        ngoại diên là:hà nội,pari...
23/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
+ Nội hàm : Nội hàm của khái niệm là tập hợp các dấu hiệu cơ bản của đối tượng hay lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm đó.

Ví dụ : - Nội hàm của khái niệm "Hình chữ nhật" là "hình bình hành" và có 1 góc vuông"

- Nội hàm của khái niệm "con người" là "có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ lao động"

+ Ngoại diên : Ngoại diên của khái niệm là đối tượng hay tập hợp đối tượng được khái quát trong khái niệm

Ví dụ : - Ngoại diên của khái niệm "Hàng hoá" là tất cả các sản phẩm lao động có trao đổi trên thị truờng

- Ngoại diên của khái niệm "thực vật" là tất cả các thực vật đã sống , đang sống và sẽ sống trong tuơng lai .

Khái niệm giống : Khái niệm có ngoại diên được phân chia được thành các lớp

con gọi là khái niệm giống của các khái niệm có ngoại diên là các lớp con đó.

Ví dụ : Xét khái niệm "từ" có khái niệm giống là "danh từ","tính từ","động từ"

Khái niệm loài : Khái niệm có ngoại diên là lớp con gọi là khái niệm loài của khái niệm có ngoại diên là lớp.

Ví dụ : Trong động vật học khái niệm "bộ" là khái niệm loài của khái niệm "lớp"

*Mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên :

Trong một khái niệm ta luôn có :

Nội hàm càng rộng , càng phong phú -> Ngoại diên càng hẹp

Ngược lại : Nội hàm càng hẹp -> Ngoại diên càng rộng , càng phong phú

Ví dụ : So sánh hai khái niệm "con người" và "động vật" ta có

+ Khái niệm con nguời có nội hàm rộng và ngoại diên hẹp

+ Khái niệm động vật có Nội hàm hẹp : di chuyển được

Ngoại diên rộng : các loài đa dạng , phong phú

*Ý nghĩa thực tiễn của khái niệm :

+ Nắm rõ bản chất của khái niệm , hiểu đúng , vận dụng đúng các khái niệm thì trong thực tiễn khi chúng ta sử dụng một khái niệm nào đó vào trong tất cả các loại văn bản , ta phải sử dụng diễn đạt chính xác nó nếu không sẽ phạm sai lầm lôgic

+ Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên thì trong thực tiễn : việc phát hiện nội hàm của khái niệm càng đầy đủ , rõ ràng chính xác bao nhiêu -> giúp cho việc phát hiện ngoại diên của khái niệm càng dễ dàng và chuẩn xác bấy nhiêu

Ví dụ : Khi người viết luận càng rõ ràng , chặt chẽ -> người tuân theo luật sẽ nhiều

Nội hàm đày đủ Ngoại diên dễ dàng

+ Nắm chắc bản chất thì câu văn sẽ có ngọn , có gốc hơn
10/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Duy Phong
4 trong số 6
Một ví dụ đơn giản nữa là :
Câu 1 : Sinh Viên Việt Nam .
Nội hàm : Nội dung ngắn( Hẹp)
Ngoại diên : Rộng - Phạm vi xét là nước Việt Nam
Câu 2 : Sinh Viên Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Nội hàm : Nội dung chi tiết hơn dài hơn rõ ràng hơn (Rộng)
Ngoại diên : Phạm vi xét bị thu HẸP lại đó là trường ĐH. KHTN
28/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Duy Phong
5 trong số 6
Nội hàm của khái niệm động vật: Hãy định nghĩa khái niệm động vật.
Ngoại diên : hãy kể tên các loài động vật :|
13/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
vậy nội hàm của " Cải cách hành chính" là gì ?
17/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa khái niệm "cặp tính trạng tương phản"
khái niệm, thành phần của puzolan?
khái niệm về bazo mạnh
định nghĩa thế nào là luẩn quẩn
khái niệm cơ chế tự chủ tài chính
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp