Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để giới hạn thời gian gọi cho máy Nokia 6300?
Điện thoại di động | Internet | Phần cứng 01/01/2011 Đăng bởi TuấnVA
Câu trả lời
1 trong số 4
máy Nokia 6300 không có chức năng đó đâu bạn ah.
01/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 4
6300 không có chức năng như vậy đâu.
Máy Nokia 1200 - 1202 thì có.
Tất cả các máy Q-mobile đều có.
Còn nữa thì mình không biết.ok
01/01/2011 Đăng bởi Trương Vô Kỵ
3 trong số 4
chan minh cung dang tim
25/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
máy nokia 1208
26/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Nokia 5310 và 6300 cái nao nao hơn??
Có ai biết cách khôi phục lại danh bạ dt Nokia 6300 không?
Điện thoại nokia 6300 có chạy được phần mềm google maps k? Nếu có thi tải ở đâu
có nên mua điện thoại nokia 6300
Nokia 6300 màu trắng chỗ nào còn hàng?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp