Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai cho minh biet ro ve lots of ,a lot of , many,any,some(cach dung ,truong hop su dung?
Ngoại ngữ 11/07/2011 Đăng bởi NGAO
Câu trả lời
1 trong số 2
lost of: một số, một ít (số từ đứng trước danh từ)
many: nhiều (đếm được)
any: (có ai, cái gì đó)
some: vài
toàn đứng trước danh từ hết
à quên còn a lost of: giống lost of thui
11/07/2011 Đăng bởi jsK_viny_ll
2 trong số 2
+a lot of và lots of đều có nghĩa là nhiều, theo sau à danh từ không đếm được số ít, danh từ số nhiều và trước đại từ.
a lot of thường đi với động từ ở số nhiều và chủ ngữ số nhiều
lots oi thì đi với động từ ở số ít và chủ ngữ số ít
+Many: nhiều, đi với danh từ đếm được.
+any và some đều có nghĩa là một vài
some dùng cho câu khẳng định
any dùng cho câu phủ định và nghi vấn
p/s hình như bạn muốn so sánh many với much?
mình nói luôn, much cũng có nghĩa là nhiều, nhưng theo sau là danh từ không đếm được
11/07/2011 Đăng bởi Nana
Bạn cũng có thể quan tâm
" some of them fell in love with the ‘wrong’ schoolboy or schoolgirl" dịch như thế nào ??? giúp tớ với!!!
giair thích!
where can i download directdraw 7? Thank you.
what does "wcheck" mean?
children are worry failing in front of their peers
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp