Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao thanh dấu trang của Google chrome không hiển thị các biểu tượng của trang web đã được đánh dấu?
Internet 02/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Muốn đánh dấu trang nhấn "Ctrl + D"
Muốn mở đánh dấu: Vào cài đặt (cờ lê) chọn "trình quản lý dấu trang"
02/06/2011 Đăng bởi Mạt Thu
2 trong số 2
mình có mà bạn, mà nè, khi bạn đính nó vào thanh dấu trang thì bạn phải chờ cho nó load hết dữ liệu trang ấy thì nó mới có biểu tượng, nếu bạn đính nó vào mà không chờ cho trang load hết dữ liệu mà thoát ra thì nó sẽ không hiện biểu tượng đâu
cách khắc phục: bạn bấm vào trang đó (đã đính vào thanh dấu trang) chờ cho nó load hết dữ liệu rồi thì nó sẽ tự động hiện biểu tượng ở treenthanh dấu trang...
chúc bạn thành công...
10/06/2011 Đăng bởi ngọc tú
Bạn cũng có thể quan tâm
những hạn chế của trình duyệt google chrome?
Tại sao gg chrome lại không viết được dấu chỉ mình với
Gõ tiếng Việt có dấu
Hiển thị tiếng hàn trên Google Chrome
Làm thế nào để bôi đen và copy cả bảng biểu từ trang web?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp