Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1 hinh chu nhat co chieu dai gap 2 chieu rong biet dien tich hinh chu nhat do la 450m2 tinh chu vi hinh chu nhat do
Khoa học & Toán học 13/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
cr: x => cd: 2x
=> 2x^2=450 => x=
13/10/2011 Đăng bởi Ha đét
2 trong số 4
Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a(m) thì chiều dài hình chữ nhật là 2a(m)
Diện tích hình chữ nhật S=ax2a=450(m2) <=> 2a^2 = 450=> a^2 = 450/2 = 225
=> a=15 (m)
Chi vi hình chữ nhật lúc này sẽ: (15+2*15) x 2 = 90 (m)
13/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 4
gọi x là chiều dài, y là chiều rộng ta có hệ pt x=2y (1) và x.y=450. (2)
giải hệ:từ (1) thế vào (2) ta có 2y^2=450 suy ra y rôi x
13/10/2011 Đăng bởi namtong
4 trong số 4
goi chieu rong hinh chu nhat la a
vay chieu dai hinh chu nhat la 2a
dien tich HCN la 450m2
 a*2a=450
<=>a =25 m
vay chu vi HCN la
  2(a+2a)=2(25+2*25)=150m
     _ the end_
13/10/2011 Đăng bởi nu hon lua than
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nao mot tu giac co 3 goc vuong ma khong la hinh chu nhat?
hinh chu nhat ABCD co chu vi bang 260 cm . tinh dien tich hinh chu nhat do
toan
môt manh vuon hinh chu nhat co nua chu vi la 40m, chieu rong bang 3/5 chieu dai. tinh dien tính manh vuon do?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp