Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
máy thông báo lỗi microsoft visual c++ runtime library là lỗi gì
Trò chơi | Tôn giáo 15/11/2010 Đăng bởi lethienhao
Câu trả lời
1 trong số 1
Bạn phải nói rõ là khi nào thì thông báo đó xuất hiện để mọi người còn biết. Thêm nữa là bạn nên ghi thêm cả cái file .exe cuối cùng trong thông báo lỗi đó. Có như vậy thì mọi người mới biết là lỗi như thế nào sau đó thì mới đến cách khắc phục.
20/12/2010 Đăng bởi nahc-soraki
Bạn cũng có thể quan tâm
Lỗi Microsoft Visual C ++ Runtime Library
loi khi cai c++ 3.0
warning C4267: 'initializing' : conversion from 'size_t' to 'int', possible loss of data => lỗi trong c++(class)
ebook lập trình C++ với visual studio
Visual C++ khac C++ cho nao vay anh chi em??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp