Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách tính lương hưu trí mới như thế nào
Pháp luật | Bảo hiểm 17/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
Sau khi nghỉ việc bạn vẫn tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện theo mức lương hưởng hàng tháng trước khi có quyết định nghỉ việc, khi đủ thời gian tham gia đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí, thì cơ sở để tính lương hưu của bạn là tiền lương bình quân của 60 tháng cuối cùng theo thang, bậc lương đăng ký với cơ quan BHXH để đóng BHXH hàng tháng, áp dụng mức lương tối thiểu do nhà nước ban hành tại thời điểm làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí.
29/01/2011 Đăng bởi Minh Hạnh
2 trong số 7
cach tinh luong huu moi
26/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 7
THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

1- Điều kiện hưởng:

- Các đối tượng được hưởng chế độ hưu trí:

a- Người laođộng làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao độngcó thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b- Cán bộ,công chức, viên chức;

c- Công nhânquốc phòng, công nhân công an;

d- Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,

e- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệpquân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyênmôn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đốivới quân đội nhân dân, công an nhân dân;

f- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhândân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

- Điều kiện hưởng chếđộ hưu trí:

+ Đối với cácđối tượng quy định ở điểm a, b, c, d: Có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hộitrở lên, nam từ 60 tuổi, nữ từ 55 tuổi trở lên. Hoặc: Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từđủ 50 tuổi, có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có 15 nămlàm việc ở ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Đối với cácđối tượng quy định ở điểm e, f: Có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trởlên, nam từ 55 tuổi, nữ từ 50 tuổi trở lên. Hoặc: Nam từ đủ 50 tuổi, nữ từ đủ 45tuổi, có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có 15 năm làmviệc ở ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2- Mức hưởng lương hưu hàng tháng:

- Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thấtnghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

- Thời gianhưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóngbảo hiểm thất nghiệp của lao động. Cụ thể, lao động được:

+ Hưởng 3tháng, nếu có từ đủ 12 đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Hưởng 6tháng, nếu có từ đu36 tháng đến dưới 72 tháng đóng;

+ Hưởng 9tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

- Ngoài trợcấp thất nghiệp, người lao động còn được hỗ trợ học nghề ngắn hạn (không quá 6tháng), được giới thiệu việc làm miễn phí và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

3- Thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng:Trường hợp người laođộng đang làm việc tại đơn vị, hồ sơ hưu trí do đơn vị thực hiện. Nếu người laođộng đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH phải tự nộp hồ sơ, cụ thể nhưsau:

- Sổ BHXH bảnchính đã được cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng bảo hiểm (người sử dụng laođộng có trách nhiệm trả lại sổ sau khi người lao động nghỉ việc).

- Đơn đề nghịgiải quyết chế độ hưu trí có xác nhận của UBND phường, xã (theo mẫu).

- Nhữngtrường hợp nghỉ hưu do suy giảm sức khỏe phải có đơn đề nghị giám định y khoahoặc tự giám định và cung cấp biên bản kết luận.

Toàn bộ hồ sơnêu trên phải được nộp tại Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi thường trú.

4- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.

5- Lệ phí: Không.(Căn cứ: Thôngtư 04/2009/LĐ-TBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội)
30/07/2011 Đăng bởi Lamvt
4 trong số 7
trong  trường hợp tôi có thời gian đầu đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số của nhà nước quy đinh từ năm 1994 đến tháng 2/2007. Từ tháng 3/2007 đến nay tôi đang đóng theo mức lương mà doanh nghiệp quy định . Vạy nếu để tinh lương hưu thi phai tính như thế nào
17/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 7
cách tính luong huu nhu the nao, nếu trường hợp CBCNV cóhai giai đoạn đầu đóng bảo  hiểm bằng hệ số và giai đoạn sau thì đóng theo mức lương của doanh nghiệp quy định
17/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 7
Từ năm 1984 đến tháng 2 năm 2007 tôi có tham gia BHXH theo hệ số lương của nhà nước quy định. Tiếp từ tháng 3 năm 2007 đến nay tôi lại tham gia BHXH đóng theo mức lương của doanh nghiệp quy định, vậy khi tôi về hưu thì tính lương như thế nào?.
21/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
cách tính lương hưu trí mới như thế nào
18/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Chế độ hưu trí
Nếu mức lương cơ bản đóng BHXH là 1500000đ thì về hưu được hưởng bao nhiêu
Tham gia 2 BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện làm lương hưu bị thấp hơn, có đúng không? vì sao?
lương hưu
Làm thế nào để được hưởng lương hưu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp