Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Số ước của số 126 là
Văn hóa xã hội 16/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Phân tích 126 ra thừa số nguyên tố :
126 = 2 x 3^2 x 7
Vậy, 126 có : (1 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 12 (ước)
                       Đáp số : Số 126 có 12 ước

Công thức tổng quát :
Nếu a = b^c x d^e x m^n x .... thì a có :
(b + 1)(d + 1)(m + 1).... ước.
17/11/2012 Đăng bởi Việt Khánh
Bạn cũng có thể quan tâm
muốn rút gọn phân số ta phải làm gì?
nếu có được một ước mơ thì bạn muốn được ước điều gì ?hãy thành tâm đừng tham lam nhé,hj2..điều ước đó sẽ đến với bạn
Điều ước sao băng
Nếu được ba điều ước, bạn sẽ ước những gì?
Nếu cho bạn một điều ước bạn sẽ ước gì ???
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp