Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hoc van bang 2 ke toan thi phai hoc mat bao nhieu nam ?
Xã hội 04/05/2011 Đăng bởi ngochan
Câu trả lời
1 trong số 2
2+năng lực!
04/05/2011 Đăng bởi mntoj
2 trong số 2
thường thì 1,5 đến 2 năm
05/06/2011 Đăng bởi websitethuongmaidientu.com
Bạn cũng có thể quan tâm
trong nganh ke toan co phai hoc thuoc het he thong tai khoan ke toan k?
em muon hoc them mon ke toan tai chinh thi hoc o dau(tp HCM)?va lien thong trung cap len dai hoc thi truong nao duoc?
hoc ke toan o dau
ai day t hoc ke toan voi
tu nganh ky thuat moi truong hoc chuyen doi sang ke toan co dc k? va hoc o dau?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp