Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
thay đôi proxy cho mang internet nhu thê nao?
Internet 25/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Dùng trình duyệt firefox để lướt web bằng proxy bạn mở Tools trên menu sau đó vào Options ---------> Network -----------> settings, gõ  địa chỉ IP của proxy và cổng vào là xong. với IE cũng tương tự
25/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Proxy server khác với firewall ở chỗ nào ?
internet.....help!!
đến khi nào mới vào được facebook?
Không vào được internet. Cần giúp gấp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp