Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vi khuẩn lam tổng hợp protêin của mình từ nguồn các bon và ni tơ ở đâu?kiểu dinh dưỡng của chúng?
Mua sắm | Xã hội 20/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
nguồn cacbon chủ yếu từ CO2 khí quyển . nguồn nito là nho nitrogenaza cố định nito phan tử diễn ra chủ yếu trong tế bào dị hình
kiều dinh dưỡng :quang tự dưỡng
20/02/2011 Đăng bởi trang linh
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao ở điều kiện thường ni tơ là một chất trơ
Hóa học ni tơ
Ai giúp mình làm máy bài về NI TƠ ( liên quan đến hiệu suất) với.
Bazơ nitơ và Bazơ nitric có phải là 2 từ đồng nghĩa không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp