Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
uu va nhuoc diem cua cong ty co phan
Pháp luật | Xã hội | Kinh doanh & Tài chính 29/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
uu: tang von dieu le, ca nhan quan ly chat che hon va quan ly giam sat lan nhau.
nhuoc: phai thong qua nhieu nguoi va nha nuoc, phai chia loi nhuan cho nguoi khac...
Cty TNHH la hinh thuc kinh te thap the chuij trach nhiem  mai mai, 1 hay 2 thanh vien thi the hien o do
01/05/2011 Đăng bởi Tiền là sức mạnh
Bạn cũng có thể quan tâm
uu diem, nhuoc diem cua viec hành thu thue xuat nhap khau
uu nhuoc diem cua cac thong tin bang van ban la gi
Cho minh hoi uu va nhuoc diem cua viec thanh lap mot hang xe o viet nam?
danh gia uu,nhuoc diem cua viec ung dung excel trong quan ly khach san
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp