Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ưu và nhược điểm của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như thế nào?
Thi cử 12/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Ưu : Khá an toàn, nhanh chóng, gọn nhẹ
Nhược : Chỉ thanh toán được những nơi hỗ trợ phương thức thanh toán đó
12/02/2011 Đăng bởi .tooc
Bạn cũng có thể quan tâm
ưu nhược điểm hình thức gia công quốc tế?
phân biệt ưu và nhược điểm của vốn vay và vốn CSH
ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính ở động vật?
ưu nhược điểm của data validation
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp