Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Gmo là từ viết tắt cái gì thế?
Tiếng Anh | Ngoại ngữ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Sinh vật biến đổi di truyền (hay còn có các tên khác là sinh vật biến đổi gen, GMO) là một sinh vật mà vật liệu di truyền của nó đã bị biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người. Ngoài ra cũng có thể có những sinh vật được tạo ra do quá trình lan truyền của gen trong tự nhiên. Ví dụ quá trình lai xa giữa cỏ dại với cây trồng biến đổi gen có cùng họ hàng có thể tạo ra loài cỏ dại mang gen biến đổi.

Sinh vật biến đổi gene có nhiều loại khác nhau. Nó có thể là các dòng lúa mỳ thương mại có gen bị biến đổi do tia điện từ (tia X) hoặc tia phóng xạ từ những năm 1950. Nó cũng có thể là các động vật thí nghiệm chuyển gen như chuột bạch hoặc là các loại vi sinh vật bị biến đổi cho mục đích nghiên cứu di truyền. Tuy nhiên, khi nói đến GMO người ta thường đề cập đến các cơ thể sinh vật mang các gen của một loài khác để tạo ra một dạng chưa hề tồn tại trong tự nhiên.
15/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 3
Là: General Manager Office ( văn phòng tổng giám đốc ).
18/07/2011 Đăng bởi The Prisoner
3 trong số 3
Liệu có phải GMO của bạn nó về đó là : Game Mobile Online.
02/08/2012 Đăng bởi Jackie Chan JK
Bạn cũng có thể quan tâm
vinastas là viết tắt của từ tiếng anh nào?
vs là viết tắt của từ nào?
pm hay dùng trong chitchat là viết tắt của từ nào đấy các bạn ơi?
EAM là viết tắt của những chữ gì liên quan đến công nghệ thông tin nhỉ mọi người
hiện nay thấy bên lỉnh vực kỹ thuật và kinh doanh thường sử dụng 2 từ PM và SM , đó là viết tắt của chử gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp