Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng sau thời gian bao lâu thì được kết nạp vào đảng?
Pháp luật 16/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 8
để được kết nạp vào đảng phải qua rất nhiều giai đoạn kiểm tra nên không thể biết được học xong thì bao lâu được kết nạp
16/09/2011 Đăng bởi lyking
2 trong số 8
ko phải chỉ đi học về mà đợi dc kết nạp đảng đâu bạn à,bạn còn phải phấn đấu rất nhiều ,qua nhiều giai đoạn nữa mới có thể dc kết nạp đấy.
16/09/2011 Đăng bởi cuoc song vui tuoi
3 trong số 8
tùy theo, nhưng phải qua ít nhất 3 buổi phát triển Đảng và đc >70% số phiếu đồng ý, và bạn phải có nhiều phấn đấu nữa
giấy chứng nhận cảm tình Đảng có thời hạn 5 năm, sau thời gian đó mà chưa đc kết nạp, bạn sẽ phải học lại
Mong đc vào Đảng quá, mình cũng có giấy chứng nhận rồi, hix
16/09/2011 Đăng bởi lorna
4 trong số 8
bạn ơi cho mình hỏi để được chọn đi học cảm tình đảng và kết nạp vào đảng có cần lí lịch trong sạch 3 đời không?
16/09/2011 Đăng bởi aladin
5 trong số 8
sau 1 năm thì đc kết nạp và theo dõi sau 1 năm nữa thì đc kết nạp chính thức
16/09/2011 Đăng bởi chuột túi đi tìm đời
6 trong số 8
Bạn muốn được vào Đảng cần phải phấn đấu rèn luyện trong thời gian một năm. Trong quá trình rèn luyện bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ được phân công ở các tổ chức đoàn thể mà bạn công tác
01/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 8
quan trọng cái ông bí thư ấy........có thể 2 tháng có thể 6 thang và có thể 12 tháng....
11/06/2013 Đăng bởi Lão_Hạc
8 trong số 8
Giấy chứng nhận đã đi học lớp nhận thức về đảng có giá trị 60tháng hay 5 năm..
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30481&cn_id=213732

Còn bao lâu đc kết nạp thì tùy thuộc chỉ tiêu của chi bộ và sự nỗ lực của bản thân, nếu đạt yêu cầu đề ra của chi bộ thì chắc chắn được kết nạp đúng hạn, trong khoảng 6-12th sau khi nhận chứng nhận
21/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Điều kiện được xét kết nạp Đảng
Chi bộ Đảng làm mất hồ sơ kết nạp Đảng có vi phạm điều lệ Đảng không ?
Cơ quan Đảng làm mất hồ sơ kết nạp Đảng lỗi gì? xin giup tôi cảm ơn !
Điều kiện để kết nạp đảng.
Có văn bản nào quy định cho người đã bị khai trừ Đảng nếu phấn đấu tốt vẫn được kết nạp vào Đảng không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp