Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm nhạc bài : Mời bạn ăn
Âm nhạc 24/10/2011 Đăng bởi mr huy28
Câu trả lời
1 trong số 2
24/10/2011 Đăng bởi thuhg104
2 trong số 2
Mời bạn ăn, ăn cho chóng lớn
Mời bạn uống, uống nước mịn da
Thịt và rau, trứng đậu cá tôm
Mình cùng ăn, chúng mình sẽ lớn nhanh.
Được đi thi bé khỏe bé ngoan.

====
Mời bạn ăn, ăn cho chóng lớn
Mời bạn uống, uống nước đẹp da
Thịt và rau, trứng đậu cá tôm
Mình cùng ăn nhất định sẽ lớn nhanh
Được đi thi bé khỏe bé ngoan
24/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho mình tên của các bài hát hay
Các bạn có công nhận mấy bài này là những bài hát hay nhất của nhạc trẻ Việt Nam không
Alejandro ?
Nhờ tìm bài nhạc : là, là la la, là la la lá la la là ...
tôi có 1 list nhạc. tôi đã nhập tên bài hát vào file *.txt
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp