Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vấn đề cơ bản của triết học là gì?tai sao goi đó là vấn đề cơ bản của triết học?
Vật nuôi | Nuôi dạy con 04/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học, điều đó đã được chứng minh trong lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp của triết học.
Triết học đưa ra các câu hỏi về bản thể, nhận thức, chân lý, đạo đức, thẩm mỹ. Các vấn đề cơ bản của triết học là:
Vấn đề về bản thể: vật chất và ý thức là gì? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào?
Vấn đề về chân lý: làm thế nào để xác định được một luận cứ đi từ tiền đề đến kết luận có hiệu lực hay không? Làm thế nào để biết được một phát biểu là đúng hay sai? Ta có thể trả lời những loại câu hỏi nào?
Vấn đề về nhận thức: quá trình nhận thức diễn ra thế nào? Chúng ta có thể nhận thức chính xác thế giới khách quan hay không? Thực tại là gì? Chúng ta nhận thức thực tại như thế nào, có nhận thức toàn bộ thực tại hay không?
Vấn đề về đạo đức: thế nào là "tốt", thế nào là "xấu" (hoặc thế nào là "giá trị", thế nào là "phi giá trị")? Sự khác biệt giữa tốt và xấu? Hành động như thế nào là đúng? Các giá trị có tính chất tuyệt đối hay tương đối? Thế nào là các quy tắc tự nhiên? Hạnh phúc là gì?
Vấn đề về thẩm mỹ: đẹp là gì, xấu là gì? Nghệ thuật là gì?
04/03/2011 Đăng bởi haihaua.tk
2 trong số 2
Ba-phylosophia

theo Ăngghen: vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học đặc biệt là triết học hiện đại là quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa ý thức và vật chất.
Sở dĩ được gọi là vấn đề cơ bản vì: vật chất và ý thức là hai phạm trù rộng lớn nhất của triết học, các học thuyết triết học tuy khác nhau song đều có nội dung cơ bản về mối quan hệ giữa ý thức và vật chất
Mối quan hệ giữa ý thức và vật chất có nội dung cơ bản nhất được xác định trong đối tượng nghiên cứu của triết học
Giải quyềt mqh giữa ý thức và vật chất là tiêu chuẩn để phân biêệ sự khác nhau giữa các trào lưu triết học
Giải quyết mqh giữa ý thức và vật chất là cơ sở để giải quyết các vấn đề con lại của triết học.
Thế nha bạn. khổ quá. thế mà kũng phải hỏi
19/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
sơ đồ các vấn đề cơ bản cuả triết học
phân biệt giữa vật chất và ý thức là tương đối hay tuyệt đối vì sao
Vấn đề về Youtobe.com
sai lam cơ bản của phép biện chứng trong triết học cổ điển đức
Làm thế nào để biết thần kinh mình có vấn đề??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp