Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Mục đích giáo dục là gì?
Mục đích của việc học là gì?
Mình thấy nhiều kiến thức mình đang học ( 12 ) đa số là chẳng thấy áp dụng gì vào cuộc sống!
Như toán cứ học đạo hàm, rồi logarit,tích phân....và mình chẳng thấy áp dụng gì được ngoài thực tế!
Và nhiều môn khác nữa...Các bạn có thể giải thích cho mình được không?
Du học | Khoa học và Giáo dục 26/02/2011 Đăng bởi Mr.Tín
Câu trả lời
1 trong số 3
Nó là nền tảng của khoa học công nghệ đó bạn. Không có nó thì giờ chúng ta đang trong thời kì lạc hậu. Máy vi tính là 1 điển hình :D nếu không có nó thì bạn làm sao đặt được câu hỏi này!
26/02/2011 Đăng bởi Minh Triết
2 trong số 3
Luật giáo dục 2005
Điều 2. Mục tiêu giáo dục
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
26/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
3 trong số 3
Xã hội không dùng được kiến thức trong đầu chúng ta, chỉ khi nào ta biến kiến thức đó thành sản phẩm dùng được thì khi đó kiến thức mới thực sự có giá trị. Nhiều người khoe rằng ta rất giỏi, ta biết rất nhiều, ta sẽ làm thay đổi cả thế giới. Nhưng chỉ khi nào chúng ta đem áp dụng những kiến thức đó vào trong thực tế cuộc sống hay trong công việc của chúng ta thì ta mới thấy được giá trị thực sự của nó. Chúng ta cũng thấy rằng trong xã hội có nhiều người rất có tiềm năng, nhưng xã hội không cần tiềm năng mà cần những người làm được việc. Tiềm năng mà không được phát huy đúng lúc, đúng chỗ thì cũng sẽ bị phí phạm. Một hành động còn hơn một đống lời bàn, một hành động bằng mười suy nghĩ.

Người ta bàn cãi đã quá nhiều về giáo dục, đã quá nhiều tự hào về truyền thống hiếu học của dân ta, truyền thống học giỏi của học sinh ta dù vơ cả học sinh Việt kiều. Tôi giật mình và muốn thắc mắc: học là gì nhỉ? Học có quan trọng tới mức như ngành giáo dục của ta “đày đọa” học sinh hay không? Thực ra, học, dù học giỏi nhất thiên hạ đi nữa, chỉ là mới biết được những gì người ta đã nghĩ ra đã biết mà thôi. Sáng tạo ra được gì, nghĩ ra điều gì, làm ra cái gì cho nhân loại mới là quan trọng chứ! Hỏi nước ta có truyền thống hiếu học nhưng đơn giản như cái xe đạp, cái máy khâu cũng không do người mình nghĩ ra! Bao nhiêu học sinh đạt giải quốc tế toán lý đi đâu cả rồi? Phải chăng không ít các em gọi là học giỏi ấy đang làm thuê cho mấy hãng nước ngoài mà giám đốc là những thằng bạn cũ học dốt hơn họ?

Học để biết, biết để sáng tạo chứ không phải để qua các kỳ thi. Sáng tạo không phải để kiếm cơm mà để phục vụ đất nước và nhân loại một cách thiết thực. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì có lẽ giáo dục đã có một bộ mặt mới.
26/02/2011 Đăng bởi haihaua.tk
Bạn cũng có thể quan tâm
làm người không có mục đích sẽ ra sao
theo ban có phải khi yêu có người ta dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích hay không ?
Nếu có tiền bạn sẽ sử.dụng vào mục đích gì ?
Mục đích có biện minh được cho hành động?
Mục đích cuối cùng của việc học có phải là kinh tế?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp