Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
công nghiệp hóa là gì
Thi cử 06/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v..

Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa còn gắn liền với thay đổi các hình thái triết học hoặc sự thay đổi thái độ trong nhận thức tự nhiên. Dầu vậy, những thay đổi về mặt triết học là nguyên nhân của công nghiệp hóa hay ngược lại thì vẫn còn tranh cãi.
06/03/2011 Đăng bởi haihaua.tk
Bạn cũng có thể quan tâm
có ai biết vì sao phải công nghiệp hóa rồi mới hiện đại hóa?giúp tớ với.
Văn hóa doanh nghiệp và Teambuilding?
Vì sao phải đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn?
Theo bạn một người thành công cần có những gì?
Vì sao văn hóa là chìa khóa thành công của sự phát triển?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp