Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cái gì các nhà sư có mà không dùng, của Napoleon dài hơn của Lenin
Đố vui 12/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
tóc
12/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 5
Mái tóc
12/04/2012 Đăng bởi nhà khoa học
3 trong số 5
của cả 3 người đều là chim
12/04/2012 Đăng bởi Khuyểnh Khuyếch Nguyếch Nghiêng
4 trong số 5
Đáp án là tên nhỉ? Nhà sư chỉ dùng pháp danh. Tên Napoleon rõ là dài hơn Lênin
12/04/2012 Đăng bởi NgocLapis Nguyen
5 trong số 5
Cái tên
12/04/2012 Đăng bởi momchuot
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao giải quyết vấn đề dân tộc phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mac-lenin
"là đảng viên đồng chí cần làm gì để bảo vệ chủ nghĩa mac lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"
Câu1:Hoc thuyet Mac-Lenin duoc cau thanh boi nhung bo phan nao?
Lenin sinh vào năm nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp