Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ý nghĩa của việc học tập tư tưởng hồ chí minh đối với sinh viên
Thi cử 27/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Học tập tư tưởng của một vĩ nhân thì cũng rất đáng đó chứ, cho dù là mục đích của người đưa vào môn này có đôi chút "khác" so với những môn học thông thường.
27/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
để trau dồi đạo đức cách mạng trong hoàn cảnh của mình: quyết tâm, đúng mục đích,không lãng phí  thời gian, và loại trừ dần tư tưởng thoái hóa đạo đức khi ra ngành.
27/11/2011 Đăng bởi Đầm lầy Boss
Bạn cũng có thể quan tâm
Thanh niên và sinh viên phải làm gì để học tập tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng của hồ chí mình về cách mạng giải phóng dân tộc, cái nào sáng tạo nhất??
Địa chỉ mua sách mới có giảm giá ở Tp. Hồ Chí Minh ở đâu??
Tại sao vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp nhuan nhuyễn?
tại sao không gọi là chủ nghĩa Hồ Chí Minh mà gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp