Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao dân ta gọi Trung Quốc là Tàu vậy?
Văn hóa xã hội | Xã hội 06/01/2011 Đăng bởi Tre Việt
Câu trả lời
1 trong số 12
Khi nói về Trung Quốc người ta thường không gọi là Trung Quốc mà gọi bằng những cái tên như : Tầu, Ba Tầu, Khựa, Chệt... Mình tìm hiểu mãi mà không nắm được nguồn gốc của những cái tên đó.
Mọi người có ai biết không ???
Người Trung Quốc đã qua lại làm ăn, sinh sống và chung đụng với người Việt đã từ lâu đời, tùy theo từng thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh tiếp xúc hoặc nguyên nhân di cư mà người Trung Quốc đã tự xưng về tên dân tộc của mình khác nhau, cũng như người Việt đã gọi họ theo các tên khác nhau. Thường người Trung quốc tự gọi mình là dân các triều đại mà họ cho rằng văn minh, tự hào hoặc cho rằng nó phổ biến và được người bản xứ biết rõ, hoặc đã biết từ lâu như "người Đường" (Thoòng dành), "người Thanh", "người Bắc" (quốc). Người Hoa còn tự gọi họ theo quê quán: "người Quảng" (Quảng Đông), "người Tiều" (Tiều Châu/Triều Châu), "người Hẹ", "người Khách", "người Hải Nam"... Người Việt còn có lệ gọi người Hoa là "người Ngô". Lệ này bắt nguồn từ lịch sử thời Xuân Thu có "nước Ngô" và "nước Việt". Điển hình là bản Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi vào thế kỷ 15 sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đuổi được giặc nhà Minh.
Từ phổ thông người Việt hay dùng là "người Tàu"; từ "chệt" hàm ý miệt thị; từ "các chú" nay không thông dụng nữa nhưng là đọc trại từ chữ "khách trú" vì người Hoa không được nhìn nhận là cư dân mà chỉ là dân ở trú mà thôi. Bản báo sau đây đưa ra nguồn gốc khác cho "các chú" nhưng không có cơ sở.
Theo Gia Định báo, đăng trong số 5, năm thứ 6, phát hành ngày 16 tháng 2 năm 1870: phần tạp vụ (một bài thuộc vào loại phiếm luận ngày nay)
Người bên Tàu thường gọi là người Trung-Quốc nghĩa là nước ở giữa vì thuở xưa bên ấy có 18 nước chư hầu; chỗ Kinh thành Hoàng-đế ở lại vô ở giữa các nước chư hầu nên gọi là Trung Quốc. Người bên Tàu thường kêu mình là Đường-nhơn hay Thanh-nhơn, nghĩa là người nhà Đường nhà Thanh. An-nam ta kêu là Tàu, người bên Tàu, là vì khách thường đi tàu qua đây, lại dùng tàu chở đồ hàng hóa qua đây buôn bán; nên kêu là Tàu, hàng Tàu, đồ Tàu v.v...
Người Bắc thì kêu là Ngô, nghĩa là nước Ngô, có kẻ lại cắt nghĩa rằng vì bởi nó hay xưng mình là Ngô nghĩa là tôi.
Kêu Các-chú là bởi người Minh-hương mà ra; mẹ An-nam cha Khách nên nhìn người Tàu là anh em, bằng không thì cũng là người đồng châu với cha mình, nên mới kêu là Các-chú nghĩa là anh em với cha mình. Sau lần lần người ta bắt chước mà kêu bậy theo làm vậy.
Còn kêu là Chệc là tại tiếng Triều Châu kêu tâng Chệc nghĩa là chú. Người bên Tàu hay giữ phép, cũng như An-nam ta, thấy người ta tuổi đáng cậu, cô, chú, bác thì kêu tâng là chú là cậu vân vân. Người An-nam ta nghe vậy vịn theo mà kêu các ảnh là Chệc ...
(Wikipedia Tiếng Việt)
Dị là các chú qua đây bằng Tàu nên ông cha ta gọi là người Tàu. Do các chú đổ bộ bằng 3 con tàu nên cha ông ta gọi là Ba Tàu (?) Ngộ hén, giả như các chú qua đây nhiều hơn 3 con tàu thì sao? Thì ta lại có các tên : Bốn Tàu, Tám Tàu, Mười Tàu… chứ sao! Thực tế không tếu như thế vì ngay chính các tác giả Wikipedia cũng thừa nhận “người Tàu” là tên gọi “không có cơ sở” Vậy “cơ sở” nó ở đâu ? Tớ lục (lọi) tiếp thì thấy trong mục “chuyện Đông chuyện Tây” của tạp chí Kiến thức Ngày nay, học giả An Chi có đưa ra cơ sở giải thích như ri:
Hỏi: Tại sao người VN gọi người Trung Hoa là “Tàu”?
Đáp: Đã có nhiều người liên hệ tên gọi này với từ tàu trong tàu bè. Xin chép Huình-Tịnh Paulus Của làm dẫn chứng: “Người An Nam thấy tàu khách qua lại nhiều, lấy đó mà gọi là nước Tàu, người Tàu. (Nhưng) Có nhiều tìm tòi hơn là ý kiến của Vương Duy Trinh cho rằng Tàu là biến thể ngữ âm của Tào, là tiếng mà từ đời Tam Quốc, người Việt đã dùng để gọi nước Ngụy của Tào Íp, xí lộn Tào Tháo. Nhưng (theo An Chi) nước ta, lúc bấy giờ là quận Giao Chỉ và một phần quận Cửu Chân lại thuộc về Đông Ngô chứ không thuộc về Bắc Ngụy (Chính vì thế mà bấy giờ người Việt đã gọi người Trung Hoa là người Ngô…) cho nên cách giải thích của Vương Duy Trinh xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Vả lại, tại sao người ta không gọi thẳng bằng tên nước Ngụy mà phải dùng họ Tào để gọi? Chúng tôi (An Chi) cho rằng Tàu là âm cổ Hán Việt của từ ghi bằng 曹 mà âm Hán Việt hiện đại là tào, có nghĩa là “quan”. Trong thời kỳ Bắc thuộc, nói chung quan cai trị là người Trung Hoa cho nên dân chúng đã quan niệm rằng người Trung Hoa là tàu, nghĩa là quan. Nếu cho rằng đây là một nếp nghĩ vô lý thì xin nhớ lại chuyện đã xảy ra hồi tháng 8, tháng 9 năm 1945 tại Sài Gòn: dân VN đã đánh bất cứ người Pháp nào mà họ gặp ngoài đường vì hễ là người Pháp thì đều là “thực dân”. Do quan niệm trên mà về sau tất cả mọi người Trung Hoa dù không làm quan cũng được “vinh dự” gọi là Tàu.
Chữ "ba" ý rằng nhiều không đếm được hoặc không muốn đếm, ví dụ như ta hay nói :
- nấu ba hột gạo ( ba không có nghĩa là chỉ nấu đúng ba hột , ai ăn ai nhịn )
- Thằng ấy ba hoa : nhiều chuyện
- Nhậu ba sợi : nhậu lai rai
- Thằng này ba trợn ...
Ba Tàu có thể dùng để chỉ người Tàu khi ấy đi rất nhiều tàu qua mà không đếm được hoặc không muốn đếm.
Tuy nhiên khi dùng từ ba, có hàm ý coi thường, không quan tâm. Do đó dùng từ Ba Tàu để chỉ người Hoa còn có hàm ý coi thường.
Bạn tham khảo thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_(Vi%E1%BB%87t_Nam (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_%28Vi%E1%BB%87t_Nam))
06/01/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 12
Khựa, Chệt... Mình tìm hiểu mãi mà không nắm được nguồn gốc của những cái tên đó.
Mọi người có ai biết không ???
Người Trung Quốc đã qua lại làm ăn, sinh sống và chung đụng với người Việt đã từ lâu đời, tùy theo từng thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh tiếp xúc hoặc nguyên nhân di cư mà người Trung Quốc đã tự xưng về tên dân tộc của mình khác nhau, cũng như người Việt đã gọi họ theo các tên khác nhau. Thường người Trung quốc tự gọi mình là dân các triều đại mà họ cho rằng văn minh, tự hào hoặc cho rằng nó phổ biến và được người bản xứ biết rõ, hoặc đã biết từ lâu như "người Đường" (Thoòng dành), "người Thanh", "người Bắc" (quốc). Người Hoa còn tự gọi họ theo quê quán: "người Quảng" (Quảng Đông), "người Tiều" (Tiều Châu/Triều Châu), "người Hẹ", "người Khách", "người Hải Nam"... Người Việt còn có lệ gọi người Hoa là "người Ngô". Lệ này bắt nguồn từ lịch sử thời Xuân Thu có "nước Ngô" và "nước Việt". Điển hình là bản Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi vào thế kỷ 15 sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đuổi được giặc nhà Minh.
06/01/2011 Đăng bởi DinhBaoxd45
3 trong số 12
Thực hiện chính sách "đồng hóa", di dân sang VN chủ yếu bằng tàu. Bây giờ vẫn còn ảnh hưởng văn hóa "tàu", bằng chứng là nhà cửa thường nhỏ chứ không lớn, ở đại gia đình trong một mái nhà.
06/01/2011 Đăng bởi nautit
4 trong số 12
Do chúng ta gọi thôi.
06/01/2011 Đăng bởi hoangnam.phan413
5 trong số 12
Khi nói về Trung Quốc người ta thường không gọi là Trung Quốc mà gọi bằng những cái tên như : Tầu, Ba Tầu ? nhu vay thoi .. còn nhiều lý do khac như là vị trí địa lý và đạc trưng riêng.
06/01/2011 Đăng bởi nguyen hoang thien
6 trong số 12
Tại người VN mình thích sành điệu đó?.................?KEKE?
06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 12
ba tui la nguoi tau nek, muon bik thi` doi. de? hoi? ba tui da~
06/01/2011 Đăng bởi Buon Chan
8 trong số 12
vì Trung Quốc giống hình chiếc tàu
06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 12
Vì đó là cách ta gọi thôi cũng như nhiều nước trên thế giới thôi mà
06/01/2011 Đăng bởi dokakapro
10 trong số 12
Thuyết người Hoa di dân sang VN bằng tàu nên thành "người Tàu" trước nay không đứng vững, vì người VN quen dùng chữ "thuyền" hơn. Mà nói thiệt chữ "thuyền" tui thấy đọc thuận miệng hơn chữ "tàu" nhiều, mọi người thử search & replace tất cả chữ "tàu" ở trang này thành "thuyền" xem đọc có thấy xuôi hơn không thì rõ.

(Đương nhiên có những chữ "tàu" không thay thế được như tàu bay, tàu thủy... nhưng ở đây chỉ nói chữ "tàu" trong lập luận người Hoa đi tàu = người Tàu)
29/01/2011 Đăng bởi Bưởi
11 trong số 12
chúng ta phải phân biệt tàu và thuyền
tàu là người miền nam hay gọi. xưa kia miền nam việt nam toàn sông ngòi nên đi lai phải dùng tàu là nhiều, người trung quôc bôn ba xục xao khắp đất nươc việt nam buôn bán nên họ thường đi 1 lúc bằng 3 cái tàu ( người và hàng)....đây cũng là 1 cái lệ do tĩn ngưỡng, họ tin rằng 3 là tam tài. việc người việt phân biệt họ với người bản xứ đó là người luôn đi với 3 cái tàu...nên gọi bon trung quốc là ba tàu
16/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 12
Người Anh Mỹ gọi người Hoa là Chinese( chai-ni) người Pháp thì gọi là Chine( Shin), thiết nghỉ người Việt học Văn hoá Pháp ngày xưa cũng gọi người Hoa là Chine, người Bình dân thì đọc trại ra là Chệt cũng như gió phương Nam thổi lên thì gọi là gió nồm và gió phương Bắc thổi xuống thì gọi là gió bấc. Chúng ta nên gọi họ là người Chệt hay hơn chứ không nên gọi là Trung Hoa vì họ không phả là Trung tâm của sự tinh Hoa. Xứ Chệt ngày nay chỉ là Trung tâm của tàn ác, dối trá, ngạo mạn, xấc xược, chà đạp tất cả nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà Khổng tử khởi xướng lễ giáo.
17/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Trung Quốc có thể gọi là Phát Xít hay Đế Quốc , Thực Dân chưa ?
nước Nam Việt của Triệu Đà (208 - 111 TCN).Là nước của dân Việt Nam,hay Trung Quốc?
Bạn nghĩ tnao về tinh thần người Việt Nam trước sự xâm phạm của Trung Quốc??!!
Trung quốc 1tỷ300trjệu dân, vjệt nam 150trjệu dân teo buri
Mấy bác có ai biết zề việc trung quốc tập trận tại đảo nước mình hok zậy ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp