Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách tạo khung word
Ngôn ngữ lập trình | Phần mềm 28/12/2010 Đăng bởi tungsports
Câu trả lời
1 trong số 4
Vào Format/Border And Shading
Chọn tab "Page border"
28/12/2010 Đăng bởi nguyennd
2 trong số 4
Hỏi gì kỳ vậy? Không rõ ràng.
28/12/2010 Đăng bởi Bóng ma muôn năm cũ
3 trong số 4
không hiêu câu hỏi. nhưng bạn vào tools/options.../tích vào text boundaries/ok nếu không đúng ý bạn thì hỏi lại nhé.
29/12/2010 Đăng bởi Lê Khải Phong
4 trong số 4
Vùng hiển thị văn bản: như Lê Khải Phong.
Khung trang hoặc khung đoạn văn bản: như KillerAnpha.
Hỏi mà không biết mình đang hỏi gì: như Bóng ma muôn năm cũ.
Vẽ khung: Insert --> Shape.
30/12/2010 Đăng bởi Hoàng Anh
Bạn cũng có thể quan tâm
lỗi trong word, giúp với!!!!!!!!!!!!!!
cho tôi hỏi cách tạo mục lục tự động trong word 2003 thật chi tiết!!!!!!!!!!!!
cách chừa lề trên và lề dưới trong word như thế nào
Cách làm tiêu đề mỗi trang header and footer ở excel như word?
Cần Trợ Giúp Cách Tạo ICON Về Quản Lý Thư Viện
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp