Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Kinh tế thị trường là gì? Kinh tế thị trường định hướng xả hội chủ nghĩa là gì? Khác nhau thế nào?
Pháp luật | Xã hội 15/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
kinh tế thị trường là: nền kinh tế được điều hành bởi thị trường
định hướng xă hội chủ nghĩa là:nền kinh tế không được tự do hòan tòan mà phải chịu sự kiểm soát...cá nhân tôi cho rằng cả định hướng XHCN của TQ lẫn định hướng XHCN ở VN đều chưa chặt chẽ do thiếu thực tế...nên khó hiểu thôi.......
sự khác nhau đều nằm trong từ KIỂM SOÁT
15/11/2010 Đăng bởi độc cô hành
2 trong số 2
kinh tế thị trường là nền kinh tế theo qui luật thị trường tức bên mua và bên bán tự hình thành mức giá , bên mua nhiều hơn bên bán thì giá tăng và ngược lại .
kinh tế thị trường theo định hướng xhcn là nếu có sự biến động bất lợi cho đảng và chính phủ yêu quí thì phải can thiệp ngay ,ví dụ giang hồ bán dollars , bán vàng quá sức cần phải dẹp ngay nếu không loạn hết vì tiền đồng mất giá quá xá ....

khác nhau là vậy đó :-)))đâu cần hiểu lý thuyết giáo khoa nhồi sọ "sâu sắc" rườm rà lá cải của mấy anh "ráo sư tiến sĩ" do đảng và chính phủ nuôi nấng ...
18/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Truoc1986 nền kinh tế thị trường nước ta như thế nào?
Tại sao nói kinh tế thị trường phải coi giá cả là cốt lõi?
Thuyết samulson áp dụng như thế nào trong cơ chế thị trường việt nam hiện nay
Các Qui Luật Kinh Tế Thị Trường
Khi nào nền kính tế thị trường kết thúc?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp