Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cần tìm bài tập tính toán phần học thuyết giá trị thặng dư
chán quá, em đang phải học cái môn Triết chán chết này. Tự nhiên đến cái phần tính toán hàng hóa thặng dư gì gì đó là tịt ngóm chẳng hiểu gì sất. Ai thương tình cho em vài link download mấy cái tài liệu về phần này cái. Những bài tập kiểu như: "m'=200%, cấu tạo hữu cơ là 7/1.trong giá trị hàng hóa có 8000$ giá trị thăng dư với đk tư bản bất biến hao mòn hết trong 1 gtrị SX. nếu biết trên thực tế bán hàn với gtrị 42000$. tính lợi nhuận và tỉ suất". đấy, kiểu như tính toán như vậy, càng nhiều càng ít:)). có lời giải luôn nha. Cảm ơn mọi người trước.
Thi cử | Kế toán 10/01/2011 Đăng bởi Thanh Phong
Câu trả lời
1 trong số 2
http://10h2a.co.cc/forum/showthread.php?tid=864&pid=1520#pid1520
06/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
loi nhuan: p=42000-8000=34000
ti suat loi nhuan= p' =m/(c+v)
gia ti hang hoa = c +v =8000
ma c/v = 7/1
=> c=7000 , v= 1000
m' = m/v => m= v * m' /100 = 2000
=> p' = 2000/8000= 1/4
25/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
Tại sao tư bản không chia hàng hóa thưa?
Ipo+thặng dư+sử dụng thế nào?
câu hỏi toán số
các bạn giúp tui giải bài toán nay nhé: số bị chia là 1799, thương là 28 và số dư có thể là số lớn nhất. tìm số chia?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp