Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
miễn nhiệm và bãi nhiệm khác nhau như thế nào
Xã hội 16/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Cái tên đã nói lên tất cả.
Miễn nhiệm: là đặc cách cho 1 người miễn (không làm) nhiệm vụ nào đó, vì một lý do cụ thể.
VD: anh ấy làm việc đó quá tốt tuy nhiên sức khoẻ yếu không phù hợp với công việc.
ông ấy làm hai công việc cùng lúc nên cho nghỉ một công việc
Bãi nhiệm: buộc thôi làm nhiệm vụ với một người, nguyên nhân do người này làm công việc không tốt, không đủ khả năng, trình độ kiến thức để tiếp tục làm công việc.
16/10/2013 Đăng bởi Bimbip
Bạn cũng có thể quan tâm
Công chức khác viên chức chỗ nào ?
chủ tịch ủy ban nhân dân ở địa phương thí điểm không tổ chức HĐND sẽ do chủ thể nào miễn nhiệm?
Chức năng khác nhiệm vụ ở chỗ nào?
Ký thay khác ký ủy quyền như thế nào?
Sống có trách nhiệm và có ích!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp