Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nhà nước mang tính giai cấp, tính xã hội?
Pháp luật | Xã hội 05/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
nhà nước có tính giai cấp và tính xã hội.
Thứ nhất, là tính giai cấp của Nhà nước: thể hiện ở chỗ nhà nước là công cụ thống trị trong xã hội để thực hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, củng cố và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. Bản chất của nhà nước chỉ rõ nhà nước đó là của ai, do giai cấp nào tổ chức và lãnh đạo, phục vụ lợi ích của giai cấp nào?
Trong xã hội bóc lột (xã hội chiếm hữu nô lê, xã hội phong kiến, xã hội tư sản) nhà nước đều có bản chất chung là thiết chế bộ máy để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột trên 3 mặt: Kinh tế, chính trị và tư tưởng.
Vì vậy, nhà nước tồn tại với hai tư cách:
Một là bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.
Hai là tổ chức quyền lực công – tức là nhà nước vừa là người bảo vệ pháp luật vừa là người bảo đảm các quyền của công dân được thực thi.

Thứ hai là tính xã hội hay còn gọi là vai trò kinh tế - xã hội của Nhà nước.
Trong nhà nước, giai cấp thống trị chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các tầng lớp giai cấp khác, do vậy ngoài tư cách là công cụ duy trì sự thống trị, nhà nước còn là công cụ để bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội.
Ví dụ: Nhà nước giải quyểt các vấn đề nảy sinh từ đời sống xã hội như: đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh, các vấn đề về môi trường, phòng chống thiên tai, địch hoạ, về dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác.v.v…
Bảo đảm trật tự chung- bảo đảm các giá trị chung của xã hội để tồn tại và phát triển
Như vậy, vai trò kinh tế - xã hội là thuộc tính khách quan, phổ biến của Nhà nước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện cụ thể và thực hiện vai trò đó không giống nhau giữa các nhà nước khác nhau. Vai trò và phạm vi hoạt động của nhà nước phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển cũng như đặc điểm của mỗi nhà nước, song phải luôn tính đến hiệu quả hoạt động của nhà nước.
Bạn nào có thể phân tích cụ thể  tính giai cấp của nhà nước , biểu hiện của nó thì cùng thảo luận nhe'!!!!
15/10/2011 Đăng bởi huynhdai
2 trong số 6
Nói cho ngắn, thì nhà nước sinh ra bởi hai nhiệm vụ là đắp đê và chiến tranh.

Nhà nước được thành lập trên sự góp chung nguồn lực của các thành viên, điều đó tạo ra hai kết quả.

Một là, nguồn lực chung to lớn đó được dùng để phát triển xã hội. Nhà nước cổ đại ra đời từ đắp đê, nhà nước hiện đại phục vụ việc phát triển xã hội với điều quan trọng nhất là phát triển khoa học kỹ thuật và phát triển mức sống công dân. Phát triển khoa học tạo ra hàng hoá thế hệ mới có giá trị cao hơn là liều thuốc duy nhất để chữa các khủng hoảng thừa, chiến tranh đế quốc, điều này được nhấn mạnh hiện nay vì khủng hoảng hiện nay thực chất là khủng hoảng thừa, các nước có khoa học thối nát như Mỹ không bán được hàng. Để phát triển khoa học kỹ thuật, người ta cần phát triển xã hội, giáo dục, y tế, và cải tiến nhà nước liên tục.

Hai là, nguồn lực chung được dùng để xây dựng sức mạnh bạo lực. Sức mạnh này dùng để duy trì vị trí của giai cấp thống trị, giúp giai cấp thống trị có vị trí hướng lợi từ giá trị thặng dư của sản xuất xã hội. Song song với đắp đê, nhà nước cổ điểm được xây dựng để chiến tranh. Nhà nước ngày nay không hiện đại hoá sẽ dùng nguồn lực phát triển xã hội để tiến hành chiến tranh đế quốc, dẫn đến diệt vong.
21/11/2011 Đăng bởi Con Cọp Con
3 trong số 6
vi
02/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
chung minh ban chat mang tinh xa hoi
14/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
Không có giai cấp thì không có nhà nước. Muốn có giai cấp phải có quyền lực. Quyền lực lớn nhất chính là Lòng Dân. Nhân Dân là xã hội. Xã hội bao gồm Già, trẻ, trai, gái, giàu, nghèo,...
11/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
chỉ toàn là chém gió thôi
20/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao pháp chế mang bản chất giai cấp
cần pro máy tính gấp
mọi ngừơi có ai biết tính điểm học kì không, chỉ giúp mình với nhé
mạng máy tính
Máy tính để bàn hiện nay có lỗi thời chưa? nếu có 1 triệu rưỡi nên mua desktop,laptop hay máy tính bảng?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp