Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao khi tìm sự sống trên các hành tinh khác, cần phải có nước?
Khoa học và Giáo dục 11/10/2011 Đăng bởi ducnguyen187
Câu trả lời
1 trong số 3
Vì cơ thể sống/tồn tại được cần đến 70% nước để duy trì sự sống, hô hấp, tiêu hóa...Những hành tinh không có nước hoặc không tôn tại nước sẽ không có sự sống. Khoa học đã chứng minh điều này!
11/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 3
Tất cả sự sống trên Trái Đất đều có cơ sở từ nguyên tố carbon với nước làm dung môi, trong đó xảy ra các quá trình hóa sinh. Sự sống ngoài Trái Đất cũng có thể sử dụng các thành phần này. Tuy nhiên, các nguyên tố và dung môi khác cũng có thể làm cơ sở cho sự sống. Silicon có vẻ thay thế tương tự cho carbon về điều này, mặc dù vẫn chưa chắc chắn lắm. Có giả thuyết cho rằng sự sống dạng silicon có thể tồn tại được ở nhiệt độ cao, chẳng hạn trong các hành tinh gần Mặt Trời hơn. Dạng sống dựa vào nguồn ammoniac thay vì nước cũng đã được đưa ra xem xét nhưng hiếm khi hơn. Không loại trừ có thể tìm thấy nguyên tố khác trong vũ trụ có cách phản ứng tương tự như carbon hay hoàn toàn mới, và xa hơn nữa, có thể sự sống ngoài Trái Đất, ngoài các dạng phụ thuộc vào các phản ứng hóa học còn có dạng chỉ phụ thuộc vào các hiện tượng vật lý.
Bên cạnh các nguyên tố và dung môi, sự sống còn cần tới nguồn năng lượng. Năng lượng từ một ngôi sao ở gần là rõ ràng hơn cả nhưng không phải duy nhất. Năng lượng địa nhiệt của một hành tinh có thể cung cấp cho sự sống dưới bề mặt và trong lòng đại dương.
11/10/2011 Đăng bởi thuhg104
3 trong số 3
nếu khoong có nước bạn có sống được không nak.nếu sống được thì vote đi,còn không được thì phản bác lại nào
05/11/2011 Đăng bởi tuổi biết buồn
Bạn cũng có thể quan tâm
Người ngoài hành tinh là có thật không?
Cá có thể sống thiếu nước?
mình nên làm sao đây ?
Bạn có thích sống gần biển không?
Phải chăng người ngoài hành tinh đã hành động trong chuyện lạ này ??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp