Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao phải tuân thủ các quy tắc về các dấu câu khi gõ văn bản trong máy tính?
Phần mềm máy tính | Lập trình 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Các lưu ý ở đây có thể khó hiểu đối với một số người. Nhưng thực sự phần nhiều đó phong cách của văn học cổ của phương Tây vẫn còn tồn tại đến hiện nay. Microsoft Word cũng như Microsoft Reader, và tất cả các chương trình xử lý văn bản chuẩn khác tuân thủ chính xác các quy định sau. Do đó khi đánh văn bản, nên tuân thủ theo các quy tắc sau đây:
I. Sử dụng các cặp dấu nháy, ngoặc (quotation)
(Nháy kép “ ”, nháy đơn ‘ ’, ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }.)
1. Cặp dấu nháy kép “ ”.
- Bao các lời đối thoại, các ý nghĩ của nhân vật.
- Bao các đoạn thơ, từ.
- Bao các đoạn thơ văn được được viết trên giấy, bảng, tường,… trong bối cảnh truyện
- Bao các cụm từ được nhấn mạnh.
2. Cặp dấu nháy đơn ‘ ’.
Vai trò hoàn toàn giống dấu nháy kép, tuy nhiên chỉ được sử dụng khi được bao trong dấu nháy kép.
Ví dụ: Y liền nói, “Lúc đó tại hạ nói, ‘Nếu ngươi trong ba chiêu không đánh rơi kiếm ta thì tính thế nào?’ đồng thời tay trái thủ một ngọn liễu diệp đao.”
3. Cặp dấu ngoặc tròn ( ).
Dùng bổ sung thông tin, giải thích một sự vật, sự việc nào đó do chính tác giả, dịch giả viết ra.
Người nhập văn bản không dùng cặp dấu này để thêm thông tin của mình.
4. Cặp dấu ngoặc vuông [ ].
Dùng bổ sung thông tin do chính người nhập văn bản thêm vào.
- Thêm những đề nghị của người gõ, ví dụ một câu nói không gãy gọn, nhưng trích dẫn thơ sai nên sửa thế nào.
- Dùng để đánh dấu những đoạn văn, ký tự không rõ ràng hoặc tối nghĩa mà người gõ truyện không biết, không hiểu ở bản dịch scan.
Dùng ký tự X trong ngoặc vuông [X] để biểu hiện một từ hoặc một cụm từ ngắn không đọc được hoặc tối nghĩa trong bản scan.
Ví dụ:[Mất mấy trang], [Mất 2 trang], [Mất 3 trang, từ trang 5 đến 7, quyển 4], [Mất 3 dòng, từ dòng 3 đến dòng 5 trang 7, quyển 2],
[X, trang 4 dòng 3]
5. Cặp dấu ngoặc nhọn { }.
Dùng để bao quanh các đoạn văn vốn bị mất, do người sửa văn bản thêm vào.
Ví dụ như một văn bản nào vốn [Mất mấy trang], được người đánh máy, sưu tâm và thêm vào, hoặc viết theo suy nghĩ của họ.
II. Sử dụng dấu.
1. Sử dụng khoảng trắng.
a. Khoảng trắng với khoảng trắng
Không để hai khoảng trắng liền nhau.
Không để hai ngắt dòng liền nhau (nghĩa là tồn tại một dòng trống).
Không có khoảng trắng trước một đoạn văn mới.
Đặc biệt không nên dùng bất kỳ một dấu tab nào trong bản text.
(Vấn đề này không thực sự quan trọng, vì khi convert chỉ cần một vài thao tác là có thể sửa hết các lỗi này.)
b. Khoảng trắng với dấu dấu ngoặc, dấy nháy
Trước dấu mở nháy kép “, mở ngoặc đơn ‘, ngoặc tròn (, ngoặc vuông [, ngoặc nhọn { phải có một khoảng trắng ở trước (trừ các trường hợp bắt đầu một đoạn văn mới).
Sau dấu đó không có khoảng trắng.
Và trước dấu đóng nháy kép ”, nháy đơn ’, ngoặc tròn ), ngoặc vuông ], ngoặc nhọn } không được có khoảng trắng; sau dấu đó phải có một khoảng trắng (trừ trường hợp kết một đoạn văn phải xuống hàng).
Ví dụ: Hắn ta nói, “Chính là ả này!” là cách viết đúng, còn “ Chính là ả này! ” Là cách viết sai.
Khi bao một đoạn đối thoại, suy nghĩ của nhân vật thì phải bao luôn cả dấu kết thúc của đoạn đó.
Ký tự đầu tiên sau dấu đóng nháy kép ”, đóng nháy đơn ’ tùy thuộc vào dấu kết thúc trong cặp dấu nháy.
Cặp dấu ngoặc tròn ( ) khi đăng tải trọn vẹn nội dung của một câu, một đoạn thì cũng chứa luôn dấu kết thúc.
Ví dụ:“Ngươi thật đáng chết!” gã hét lên một tiếng, rồi rút đao ra, chuyển mình, một đao lên tả thủ của đối phương chém xuống.
c. Các dấu khác
Trước các dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu hai chấm (: ), dấu 3 chấm (…), dấu chấm than (!), dấu chấm hỏi (? ), dấu chấm phẩy (; ) không có khoảng trắng và sau các dấu đó phải có khoảng trắng trước một ký tự khác (trừ trường hợp kết một đoạn văn phải xuống hàng hoặc đoạn văn đó được bao bởi các dấu ngoặc).
Ví dụ: Câu “Thiết kế, thi công, quản trị, khắc phục sự cố…” là cách viết đúng.
Còn “Thiết kế , thi công , quản trị , khắc phục sự cố …” là cách viết sai.
2. Dấu 3 chấm
Biểu hiện các liệt kê dài, khi đánh văn bản phải dùng chính xác dấu 3 chấm (…) hoặc 3 dấu chấm.
Lưu ý trong Microsoft Word là dấu 3 chấm (một ký tự) và 3 dấu chấm (ba ký tự) là khác nhau.
Bạn có thể dùng dấu ba chấm hoặc ba dấu chấm đều được.

3. Ngắt mạch văn bản * * *
Khi ngắt mạch văn bản thì dùng đúng 3 ký tự hoa thị (có người gọi là ký tự sao), các ký tự cách nhau một khoảng trắng (* * *).
Ba ký tự này nằm trong một dòng mới, không có dòng trống và khoảng trắng trước và sau.
Ví dụ: … thế là hắn ra đi.
* * *
Đêm đó,…
4. Dấu nháy với từ tượng thanh
Các từ tượng thanh đơn như a, á, à, ồ,… hay kép như keng keng, cong cong,… khi nằm trong giữa câu KHÔNG để trong dấu nháy đơn (‘ ’) hoặc kép (“ ”) luôn để ở dạng chữ thường, trừ trường hợp đầu câu.
Chỉ để trong dấu nháy đơn (‘ ’) hoặc kép (“ ”) khi đó là một từ đơn chỉ thể hiện âm thanh, không có chỉ vị ngữ hay những sự vật sự việc khác đi kèm.
Ví dụ: Một thiếu niên khác à lên một tiếng. Y chém liền keng keng mấy tiếng rồi lập tức nhảy lùi. Bỗng xuất hiện âm thanh:
“Ầm ầm.”
“Vút vút.”
(Biên soạn theo nguồn từ: tàng kinh các của Mai Hoa Trang)
21/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
Bạn cũng có thể quan tâm
Nếu chụp ảnh khỏa thân cho người mẫu người nhiếp ảnh phải tuân thủ nguyên tắc nào ?
Cho mình hỏi quy tắc dấu câu tiếng Việt?
Vì sao học sinh phải tuân thủ nội quy của trường lớp?
các phím đàn guitar được đánh dấu theo quy tắc như thế nào, có mấy cách đánh dấu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp