Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Công dụng của các bộ phận của súng AKA 47 là gì vậy ?
Pháp luật 26/11/2011 Đăng bởi Amethyst
Câu trả lời
1 trong số 8
xem video là hiểu
26/11/2011 Đăng bởi Clicia
2 trong số 8
GGQP hả, mình mới học bài 1 nên không biết
26/11/2011 Đăng bởi lili
3 trong số 8
mua cuốn sách GDQP 11 về trong đó ghi rất đầy đủ
26/11/2011 Đăng bởi quoc thong
4 trong số 8
có đc cho đi bắn súng ko
26/11/2011 Đăng bởi themousewasdied
5 trong số 8
Bill Laden biết rõ lắm. Hehe
26/11/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
6 trong số 8
D. Cấu tạo, tác dụng các bộ phận chính của súng : (gồm 11 bộ phận).

1. Nòng súng:( Dài 415 mm Có tác dụng định hướng bay cho đầu đạn .

2. Bộ phận ngắm: ( Chiều dài ĐNG : 378 mm ). Để ngắm bắn vào M ở các cự ly khác nhau.

3. Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng: Để liên kết các bộ phận bên trong của súng và định
hướng cho bệ khoá nòng , khoá nòng chuyển động, che chắn bụi, bảo vệ súng.

4. Bệ khoá nòng và thoi đẩy : Làm cho khoá nòng và bộ phận cò chuyển động, thoi đẩy chịu áp lực
của khí thuốc .

5. Khoá nòng : Đẩy đạn từ hộp tiếp đạn vào buồng đạn, khoá nòng súng làm đạn nổ, mở khoá nòng kéo
vỏ đạn hất ra ngoài.

6. Bộ phận cò súng : Để giữ búa đập ở tư thế giương búa, giải phóng búa khi bóp cò đồng thời định ra
cách bắn liên thanh, phát một, khoá an toàn, chống nổ sớm.

7. Bộ phận đẩy về : Để đẩy khoá nòng, bệ khoá nòng về phía trước và giữ nắp hộp khoá nòng.

8. Ống dẫn thoi và ốp lót tay: Định hướng cho thoi đẩy chuyển động và cầm tay khi bắn khỏi nóng

9. Báng súng và tay cầm: Dùng để tỳ vai, giữ súng khi bắn cho chắc.

10 Hộp tiếp đạn: Chứa và tiếp đạn liên tục khi bắn.

11. Lê: Để đánh gần, cưa cắt dây thép gai , dùng thay dao
26/11/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
7 trong số 8
Súng tiểu liên AK kiểu Ka - lát - nhi - cốp cở
7,62 mm do Liên Xô chế tạo gọi tắt là súng AK.
Súng AK cải tiến có thêm bộ phận giảm nẩy, lẫy
giảm tốc, thước ngắm có vạch khấc đến 10 gọi là AKM.
Súng AK báng gấp gọi là AKMS.
Việt Nam và một số nước khác dựa vào mẫu AK để sản xuất

A. Tác dụng :
súng trang bị cho từng người dùng để tiêu diệt
sinh lực địch, súng có gắn lê để đánh gần.

B. Tính năng chiến đấu :

1.Súng bắn được cả liên thanh và phát một .

2. Tầm hắn của súng.

a. Tầm bắn ghi trên thước ngắm ( TN )
Súng AK : Ghi từ 1 đến 8 ứng với cự ly bắn từ 100 m - 800 m.
Súng AKM : Ghi từ 1 đến 10 ứng với cự ly bắn từ 100 m - 1.000 m.

b. Tầm bắn thẳng :
Là tầm bắn trong cự ly bắn nhất định, với góc bấn tương ứng, khi bắn đỉnh cao nhất của đường đạn
không cao vượt quá chiều cao của mục tiêu ( MT )
MT người ( nằm cao 0,5m ) : tầm bắn thẳng 350 m
MT người chạy ( cao 1,5m ) : tầm bắn thẳng 525 m.

c Tầm bắn chiến đấu :
. Khi bắn tập trung tiêu diệt được các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước ở cự ly 800 m. Bắn máy bay, quân dù
trong vòng 500 m, ở cự ly 1 .500m đầu đạn vẫn còn khả năng sát thương .

3. Tốc độ bắn :

a. Tốc độ bắn lý thuyết : 600 phát/phút

b. Tốc độ bắn chiến đấu :
Bắn liên thanh : 100 phát 1 phút ; Bắn phát một: 40 phát 1 phút

4. Đạn dùng cho súng :
Đạn kiểu 1943 do tiên Xô sản xuất hoặc kiểu 1956 do Trung Quốc sản xuất. Có bốn loại đầu đạn:
Đầu đạn thường, đầu đạn vạch đường, đầu đạn cháy, và đầu đạn xuyên cháy. Súng dùng chung đạn với
súng K63, CKC, RPK, RPD - cỡ đạn 7,62 mm.

C-Số liệu kỹ thuật.

Trọng lượng súng:
+ Súng không đạn: 3.8 kg
+ Súng đầy đạn ( 30 viên ) : 4,3 kg

Kích thước súng:
+ chiều dài súng không có lê: 870 mm
+ chiều dài súng khi giương lê: 1.020mm
+ chiều dài nòng súng: 415mm
+ chiều dài đường ngắm gốc: 378mm
26/11/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
8 trong số 8
E. Cấu tạo của đạn:

Khối lượng nặng 16,2g .
Đầu đạn 7,9g .
Thuốc phóng 1,6g
Cỡ đạn 7,62 mm.

F. Sơ lược Chuyển Động :

1. Khi bắn liên thanh :
Gạt cần định cách bắn về vị trí liên thanh, lên đạn, bóp cò, búa đập vào kim hoả, làm đạn nổ, khi đầu
đạn đi qua lỗ trích khí, một phần khí thuốc được trích qua khâu truyền đập vào mặt thoi đẩy, làm bệ khoá
nòng lùi, mở khoá nòng. Khoá nòng lùi theo kéo theo vỏ đạn, nhờ có mấu hất, vỏ đạn bị hất ra ngoài,
mấu giương hứa đè búa ngả về sau, lò xo đẩy về bị ép lại, khi bệ khoá nòng và khoá nòng lùi về sau hết
cở lò xo đẩy về giãn ra đẩy khoá nòng, khoá nòng tiến, đẩy viên đạn tiếp theo vào buồng đạn, đóng khoá
nòng súng, búa đập đập vào kim hoả làm đạn nổ. Mọi hoạt động của súng lại lặp lại như ban đầu. Nếu
giữ nguyên tay cò đạn nổ tiếp, thả tay cò ra đạn không nổ, nhưng viên đạn tiếp theo đã vào buồng đạn.
Súng ở tư thế bắn tiếp.

2. Khi bắn phát một :
Đặt cần định cách bắn ở vị trí bắn phát 1, lên đạn, bóp cò. Mọi hoạt động của súng diễn ra như bắn liên
thanh nhưng chỉ khác: Mấu cần định cách bắn không giữ chân lẫy phát 1, nên lẫy phát 1 được lò xo đẩy
đầu lẫy ngả về trước, nếu không thả tay cò ra thì búa bị lẫy phát 1 giữ lại, muốn bắn tiếp phải thả tay cò 1
ra rồi bóp tiếp. Mọi hoạt động lại diễn ra như trên.
26/11/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
Bạn cũng có thể quan tâm
Việt Nam có tự chế tạo được loại súng nào k?nếu có,tại sao hiện nay không còn được sử dụng ?
Bản hoà tấu "Tay Súng Bá Vàng" được soundtrack từ bộ phim nào?
Cái gì làm viên đạn bay xa ?
Nước ta có những loại súng gì ?
Đạn ghém là đạn gì ? Có dùng thuốc súng ko ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp