Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trình bày cách pha 500ml dung dịch HCl 0.1N từ dung dịch HCl 36.5% (d=1.15)
Ngôn ngữ lập trình | Phần mềm 14/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
cái này bạn áp dụng quy tắc đường chéo là ra thôi.
bạn biết quy tắc này chưa?
14/03/2011 Đăng bởi muangau
2 trong số 2
cach dieu che HCL 0,1N
06/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
trung hòa 150 ml dung dịch X gồn NaOH 1M và BA(OH)2 0.5M cần bao nhiêu ml dung dịch chứa HCl 0.3M và H2SO4 0.1M
bà con cho tui hỏi dùng một loại hóa chất duy nhât nào làm sạch được hỗn hợp khí độc gồm hcl, cl2, co2 ?
gíup em trả lời mấy câu hóa 10 này với
Hòa tan hoàn toàn 5,3 g hỗn hợp gồm Mg, Fe bằng dd HCl 1M thì thu đc 3,36 lít H2 ở ĐKTC.
cho 3,9g Na vào 100g nước thu được dung dịch X(NaOH) và khí Y(H20. viết phương trình , tính Cm dung dịch NaOH
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp