Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho phân số . Phải cộng thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó với số nào để được phân số bằng ? Số cộng thêm là .
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 05/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Đề bài chưa hoàn chỉnh làm sao giải đây?
05/09/2012 Đăng bởi hingkom
2 trong số 3
Cộng với phân số bằng phân số đó.
Nghĩa là nếu a/b = c/d thì a/b = (a+c)/(b + d)
VD: 1/2 = 3/6 nên ta có 1/2 = (1 + 3)/(2 + 6) = 4/8
08/09/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
3 trong số 3
Cho phân số . Phải cộng thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó với số nào để được phân số bằng ?
06/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cho 2 phân số 7/9 va 5/11. Hãy tim phân số x/y sao cho đem mỗi phân số.......
Trong hai phân số 2 phần 3 và 4 phần 5 phân số nào nhỏ hơn, tại sao?
Số 1,6(2) khi viết dưới dạng phân số tối giản sẽ có mẫu bằng
Toán 9
Lấy 2 số ở phần thập phân khi thực hiện phép chia query trong Access?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp