Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích những ảnh hưởng của bản đồ chính trị thế giới từ sau năm 1990 đến nay
Xã hội | Tôn giáo 26/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cho em hỏi ngày 22/6/1990 ngày âm đó. là nhằm vào thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy TÂY vậy?
tính 19 tháng 5 năm 1990 đến 19 tháng 5 năm 2010 có bao nhiêu năm , bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày ?
minh sinh ngay 27 thang 12 am nam 1989 thi la ngay bao nhieu duong nam 1990
Người yêu mình sinh ngày 28/1/1991 (dương) và là ngày 13/12/1990 (âm)
NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 1990 ÂM LỊCH NHẰM NGÀY MẤY DƯƠNG LỊCH?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp