Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nho cac anh giai giup em bai toan:Trung binh cong cua n so la 80 biet mot trong cac so do la 100.
Neu bo so 100 thi trung binh cong cac so con lai la 78. Tim n
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 08/10/2011 Đăng bởi Hai Hoang
Câu trả lời
1 trong số 2
cái đề là j??
tìm n?
hay tìm các số đó??
08/10/2011 Đăng bởi nhiy_pig1995
2 trong số 2
ko nhớ tới anh dai gia nữa hả? hihi
gọi các số còn lại là a1;a2;..a(n-1)      (100 là số hạng thứ n)
ta có: a1+a2+a3+...+a(n-1) + 100 = 80.n <=> a1+a2+a3+...+a(n-1) = 80n-100  (1)
        a1+a2+a3+....+a(n-1) = 78.(n-1)   (2)
Từ (1)và (2) suy ra:
78(n-1) = 80n-100
<=> 78n-78 = 80n-100
<=> 100-78=80n-78n
<=> 22=2n <=> n=11.
Vậy n =11
09/10/2011 Đăng bởi dai gia
Bạn cũng có thể quan tâm
Big Bang la so 1 phai hok cac VIPs ?
06503767762 la so dien thoai cua cong nao
Ban nao o Binh Phuoc xin cho hoi ve tan so cac dai phat thanh
Cho minh hoi ki hieu so tu nhien,so nguyen, so vo ti, so huu ti,...Va tap hop nao la con(vd:n*€n)
han nop ho so xet tuyen nv2 nam nay la bao h cac ban nhi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp