Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau chỗ nào?
Khoa học | Bài tập về nhà 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa một phần giá trị thặng dư
tích tụ cơ bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản.Chẳng hank,một văn bản 1.000 đôla cộng thêm 100 đôla giá trị thặng dư tư bản hóa thành một tư bẳn lớn hơn là 1.100 đôla
còn tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô tư bản bằng cách kết hợp nhiều tư bản nhỏ thành một tư bản lớn hơn
20/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
Bạn cũng có thể quan tâm
Xin giúp 1 câu bài tập Lý 11?
Báo cáo thành tích học tập
VẬT LÝ thcs để hội tụ ánh sáng vào 1 diện tích nhỏ .1 nhóm học sinh đưa ra đề án chế tạo thiết bị như hình vẽ.
phân tích chủ nghĩa tư bản đang là nó đồng thời không phải là nó?
VẬT LÝ thcs để hội tụ ánh sáng vào 1 diện tích nhỏ .1 nhóm học sinh đưa ra đề án chế tạo thiết bị như hình vẽ.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp