Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vô hiệu hóa tính năng chặn pop-up làm như thế nào?
Windows | Phần mềm máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Pop-up là các trang web tự động mở khi nhấp vào liên kết một, họ có thể hoặc không có thể liên quan đến trang web bạn đang cố gắng để xem. Thông thường các pop-up quảng cáo không mong muốn và có hình thức khác của thư rác, đó là lý do chức năng chặn pop-up tồn tại: để giữ hình ảnh và các trang web không mong muốn từ can thiệp vào việc duyệt Internet bình thường. Đôi khi chức năng chặn pop-up sẽ chặn các trang web và các trang web mà bạn có thể muốn xem, trong trường hợp này bạn có thể muốn vô hiệu hóa năng chặn pop-up.

Vô hiệu hoá Chặn Pop-up trong trình duyệt Internet Explorer

1. Nhấp vào trình đơn Tools.

2. Di chuyển xuống "Pop-up."

3. Chọn, "Turn off khóa quảng cáo."

Vô hiệu hoá Chặn Pop-up trong trình duyệt Firefox

1. Chọn Công cụ, menu và bấm "Tùy chọn".

2. Nhấp vào tab Nội dung.

3. Bỏ chọn hộp có nhãn "cửa sổ Block pop-up", sau đó bấm "OK."

Vô hiệu hoá Stand Alone Pop-up blocker

1. Báo chí "Control", "Alt" và "Delete" đồng thời để đưa lên công tác quản lý.

2. Tìm chương trình chặn pop-up của bạn và làm nổi bật nó, trong tab Processes.

3. Chọn "Kết thúc quá trình."

Những gợi ý:

Nếu bạn muốn cho phép chặn pop-up để chạy, nhưng muốn nó ngừng chặn một số trang web, bạn sẽ có thể thiết lập các trang web bạn muốn cho phép như một ngoại lệ. Trình duyệt của bạn sẽ có khả năng thông báo cho bạn khi một cửa sổ pop-up đã bị cấm, lúc đó bạn có thể bấm vào thông báo để thiết lập các trang bị như là một ngoại lệ.

Quy trình vô hiệu hóa chức năng chặn pop-up trong trình duyệt ít phổ biến nên được khá tương tự như Internet Explorer và Firefox. (Xem Tài Nguyên cho biết thêm chi tiết.)

Nếu một công cụ khối bar một cửa sổ pop-up, thông báo nhấn vào thanh công cụ cho phép pop-up.
22/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
xóa file back up trong win7 vô đâu để xóa
vì sao không vô facebook được?
Cách vô facebook bị chặn mới nhất - giúp mình với
Facebook bị cái gì vô không được?
Làm thế nào để chặn cuộc gọi người khác nhưng đt lại k có chức năng đó?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp