Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
kinh nguyệt ra ít và kéo dài
Hồi trước kn ra nhiều, cứ sang ngày thứ 3 là nó hết một ngày k ra nữa rồi lại tiếp tục ra cho đến ngày thứ tư mới hết. Nhưng bây giờ chỉ hai ngày là có hiện tượng như vậy rồi, và ngày thứ 4 thì bắt đầu ra nước màu vàng đến ngày thứ 6 mới hết. Thế là bị bệnh gì vậy?
Thuốc 31/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
đến bệnh viện phụ sản là chắc chắn và AN TOÀN nhất rồi.
31/08/2011 Đăng bởi snowgirl
Bạn cũng có thể quan tâm
kinh nguyệt ra ít có tốt không? có cách nào để ra nhiều trừ việc uống thuốc không?
Đố !
Ngày 30/4/1975 nhằm vào thứ trong tuần, ngày tháng năm âm lịch là bao nhiêu?
NGÀY SINH CỦA T LÀ NGÀY MẤY? HUHUH
Kể ba ngày liên tiếp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp