Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao không thể cài phần mềm itunes vào máy tính dược ?
Phần mềm máy tính | Hệ điều hành 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Do itunes là phần mềm chuyên biệt dung cho MAC OS
22/03/2010 Đăng bởi QA.thuthao
Bạn cũng có thể quan tâm
Ipod?
Tại sao đã cài phần mềm đọc file đuôi pdf nhưng vẫn không nhân dạng được file đuôi pdf ?
Làm thế nào để cài lại phần mềm idm?
tại sao tải phần mềm gôm về mà không cài được
muốn dowload phần mềm photoshop thì phải như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp